“ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าระยอง” โชว์โซล่ารูฟท๊อบ

“ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าระยอง” โชว์โซล่ารูฟท๊อบ ที่สามารถลดการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ และประหยัดพลังงานโดดเด่นที่สุดในภูมิภาคตะวันออก พร้อมเข้าร่วมคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไปประกวดการบริหารจัดการด้านพลังงานในระดับอาเซียน


เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 62 ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าระยอง ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง รศ.ดร.วิทยา ยงเจริญ คณะกรรมการผู้แทนจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมด้วย รศ.ดร.พันธุดา พุฒิไพโรจน์ จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ดร.รวี งามโชคชัยเจริญ จากสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย และ รศ.ดร.อรรจน์ เศรษฐบุตร จากสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ เดินทางไปตรวจเยี่ยมและประเมินระบบการบริหารจัดการด้านพลังงานของศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าระยอง โดยมีนายธนภัทร วงษ์ประเสริฐ ผู้จัดการทั่วไปศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ระยอง ให้การต้อนรับ และบรรยายการดำเนินงานด้านระบบพลังงานและนำชมกระบวนการระบบการบริหารพลังงานของอาคาร

นายธนภัทร กล่าวว่า อาคารแห่งนี้เป็นอาคารมิกส์ยูส ออกแบบตามหลักวิศวกรรม ภูมิสถาปัตย์ และนำเทคโนโลยีด้านการอนุรักษ์พลังงานมาใช้ ทั้งระบบผนังหลังคาอาคาร ระบบทำความเย็น และระบบแสงสว่าง และระบบบำบัดน้ำที่ทันสมัยเพื่อหมุนเวียนน้ำเสียมาใช้ใหม่ได้ จึงทำให้อาคารแห่งนี้สามารถลดพลังงานลงได้ถึง 69.4% ทั้งนี้ทางศูนย์การค้าฯ ได้มีการลงทุนในการวางระบบการบริหารจัดการด้านพลังงาน ประมาณร้อยละ 3-5 ของวงเงินลงทุนในด้านต่างๆ โดยเฉพาะการติดตั้งเครื่องปรับอากาศที่ทำความเย็นภายในอาคารที่มีประสิทธิภาพ การทำระบบส่องสว่างภายในอาคาร ติดตั้งกระจกโลว์อี ที่มีคุณสมบัติให้แสงสว่างกันความร้อนและป้องกันรังสีเข้าภายในอาคาร รวมถึงการใช้หลอดไฟ LED ที่ใช้พลังงานต่ำทั้งหมด และยังได้ออกแบบด้านข้างอาคารเป็นลานจอดรถทั้งสองด้าน เพื่อสามารถเป็นฉนวนกันความร้อนเข้ามาภายในตัวอาคารอีกด้วย


นอกจากนี้ได้ลงทุนติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา หรือ โซลาร์รูฟท็อปขนาด 998.4 กิโลวัตต์จำนวน 3,120 แผง สามารถผลิตไฟฟ้าได้ 3,600 หน่วย/วัน ซึ่งจะช่วยลดการใช้ไฟฟ้าและเกิดการประหยัดพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ


อย่างไรก็ตามสำหรับการประเมินระบบการบริหารจัดการด้านพลังงานของศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าระยองในครั้งนี้ ทางคณะฯจะพิจารณาให้คะแนนการจัดระบบพลังงานที่มีประสิทธิภาพ จากนั้นจะนำคะแนนไปเปรียบเทียบกับอาคารสถานประกอบการอื่นทั่วประเทศ โดยผู้ที่มีคะแนนเป็นอันดับ1และอันดับ 2 จะเป็นตัวแทนของประเทศไทยไปประกวดการบริหารจัดการด้านพลังงานในระดับอาเซียนต่อไป.

 

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *