สคบ.ระยอง ตรวจการจำหน่ายปืนฉีดน้ำในช่วงเทศกาลสงกรานต์

สคบ.ระยอง ตรวจการจำหน่ายปืนฉีดน้ำในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ห้ามใช้ปืนฉีดน้ำที่มีลักษณะแรงอัดกระแทกในกระบอกสูบโดยตรง

เมื่อวันที่ 10 เม.ย.ว่าที่ร้อยตรี พิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นำเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค จ.ระยอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบการจำหน่ายเครื่องเล่นฉีดน้ำ หรือปืนฉีดน้ำในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2562 ตามร้านจำหน่าย และห้างสรรพสินค้าต่าง ๆ ในพื้นที่ ตามคำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เรื่องห้ามขายสินค้าเครื่องเล่นฉีดน้ำที่มีลักษณะเป็นกระบอกสูบ และใช้แรงอัดกระแทกในกระบอกสูบโดยตรง เนื่องจากแรงดันส่งผลอันตรายต่อร่างกาย

 

ว่าที่ร้อยตรี พิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง กล่าวว่า การลงพื้นที่ตรวจสอบในครั้งนี้ เพื่อกำชับให้ผู้ประกอบการร้านจำหน่ายได้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด หากมีขายสินค้าเครื่องเล่นฉีดน้ำที่มีลักษณะเป็นกระบอกสูบและใช้แรงอัดกระแทกน้ำในกระบอกสูบโดยตรง

 

จะมีความผิดตามกฎหมาย ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 อัตราโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ กรณีเป็นผู้ผลิตเพื่อขาย หรือเป็นผู้สั่ง หรือนำเข้ามาเพื่อขายสินค้าห้ามขายดังกล่าวมีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 500,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ เบื้องต้นยังไม่พบการกระทำผิดแต่อย่างใด

 

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *