สคบ.ระยอง ตรวจสอบร้านจำหน่ายปืนฉีดน้ำ ป้องกันการนำปืนแรงดันสูงจำหน่ายในช่วงเทศกาลสงกรานต์ และการจำหน่ายเกินราคา

สคบ.ระยอง ตรวจสอบร้านจำหน่ายปืนฉีดน้ำ ป้องกันการนำปืนแรงดันสูงจำหน่ายในช่วงเทศกาลสงกรานต์ และการจำหน่ายเกินราคา

เมื่อวันที่ 12 เม.ย.60 นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นำเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค จ.ระยอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบการจำหน่ายเครื่องเล่นฉีดน้ำ หรือปืนฉีดน้ำในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี2560 ตามร้านจำหน่าย และห้างสรรพสินค้าต่าง ๆ ในจังหวัดระยอง ตามคำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เรื่องห้ามขายสินค้าเครื่องเล่นฉีดน้ำที่มีลักษณะเป็นกระบอกสูบ และใช้แรงอัดกระแทกในกระบอกสูบโดยตรง เนื่องจากแรงดันส่งผลอันตรายต่อร่างกาย

นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง กล่าวว่า การลงพื้นที่ตรวจสอบในครั้งนี้ เพื่อกำชับให้ผู้ประกอบการร้านจำหน่ายได้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด หากมีขายสินค้าเครื่องเล่นฉีดน้ำที่มีลักษณะเป็นกระบอกสูบและใช้แรงอัดกระแทกน้ำในกระบอกสูบโดยตรง จะมีความผิดตามกฎหมาย ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 อัตราโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ กรณีเป็นผู้ผลิตเพื่อขาย หรือเป็นผู้สั่ง หรือนำเข้ามาเพื่อขายสินค้าห้ามขายดังกล่าวมีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 500,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ..

s__118308867

s__118317059

s__118317064

%e0%b8%9b%e0%b8%b7%e0%b8%991

 

อัจฉรา วิเศษศรี จ.ระยอง

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *