สงกรานต์วันไหลเชิดชูผู้สูงอายุ

อบต.ตะพง จัดงานวันไหลยิ่งใหญ่  กตัญญูต่อผู้มีพระคุณ เชิดชูผู้สูงอายุในพื้นที่  พร้อมขบวนแห่คาราวานพ่วงข้าง ของดีพื้นถิ่น สวยงามอลังการณ์

วันที่ 20 เมษายน 2560 นายอินทรีย์ เกิดมณี นายอำเภอเมืองระยอง เป็นประธานเปิดงาน  ประเพณีสงกรานต์(วันไหล)ตำบลตะพง และกิจกรรมผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2560 ภายใต้ คำขวัญ สูงวัย สูงคุณค่าร่วมพัฒนาประเทศไทย 4.0 ภายในงาน ได้จัดให้มีขบวนแห่รูปหล่อบูรพาจารย์อดีตเจ้าอาวาสทั้ง 4 วัดในเขตพื้นที่ตำบลตะพง และคาราวานสามล้อพ่วงข้างที่แสดงให้เห็นวิถีชีวิต และของดีพื้นถิ่น  ของ 16 หมู่บ้าน โดยแห่บนถนนสุขุมวิท ด้านหน้าตลาดผลไม้ตะพง และพิธีทำบุญ สรงน้ำพระ รดน้ำขอพรจากผู้สูงอายุ จำนวน 160 คน มอบโล่เชิดชูเกียรติคุณผู้สูงอายุประเภทคลังปัญญา และจิตอาสา และหน่วยงานที่สนับสนุนการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุ พร้อมด้วยกิจกรรมนันทนาการสำหรับผู้สูงอายุ

นายทวีป แสงกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง กล่าวว่า วันที่ 20เมษายน ของทุกปี องค์การบริหารส่วนตำบลตะพงประกาศให้เป็นประเพณีวันไหล ของตำบลตะพง เพือ่ให้เป็นเอกลักษณืของตำบลตะพง ในการอนุรักษ์ สืบสาน บำรุงจารีตประเพณีสงกรานต์วันขึ้นปีใหม่และวัฒนธรรมของไทย พร้อมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนได้แสดงความกตัญญู กตเวทิตา ต่อบิดา มารดา ผู้สูงอายุ รวมตลอดถึงบุคลากรที่ร่วมสร้างชุมชนตำบลตะพง จัดกิจกรรมต่างๆ ตามประเพณีท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม….

img_52661

e1f4b62e-665a-4741-9d26-68eb4cd4684d

ffd9e202-ea30-4251-a125-f776c685a16e

dsc00813

อัจฉรา วิเศษศรี จ.ระยอง

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *