สตาร์ระยอง ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง จัดกิจกรรมทำบุญด้วยการบริจาคโลหิต

4สตาร์ระยอง  ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง  จัดกิจกรรมทำบุญด้วยการบริจาคโลหิต  มีประชาชนให้ความสนใจร่วมทำบุญอย่างต่อเนื่อง
การจัดกิจกรรมดังกล่าวได้จัดขึ้น ณ บริเวณชั้น 1 สตาร์ ไอที  เริ่มตั้งแต่เวลา 10.00 น. – 13.00 น.  ซึ่งทางเจ้าหน้าที่สตาร์ระยองได้ตั้งโต๊ะรับลงทะเบียนให้กับผู้ที่ต้องการร่วมทำบุญบริจาคโลหิต  พร้อมกรอกรายละเอียดประวัติส่วนตัวเพื่อเป็นข้อมูลให้กับเจ้าหน้าที่พยาบาลทำการคัดกรองตรวจเลือดก่อนที่จะทำการบริจาคในลำดับต่อไป
ทั้งนี้  ผู้จัดงานได้แจ้งกับผู้สื่อข่าวว่า  การจัดกิจกรรมทำบุญด้วยการบริจาคโลหิตร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง  ได้จัดเป็นกิจกรรมประจำร่วมกัน  เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางให้ประชาชนที่ไม่สะดวกเดินทางไปบริจาคที่โรงพยาบาลได้มีโอกาสทำบุญทำกุศลแก่เพื่อนมนุษย์นอกสถานที่  ซึ่งการจัดเตรียมอุปกรณ์เจ้าหน้าที่นั้น   มีความสะดวก  ปลอดภัยอย่างแน่นอน นอกจากนี้  เหล่ากาชาดจังหวัดระยองยังได้มอบเกียรติบัตรและเข็มที่ระลึกให้กับผู้ที่บริจาคเลือดครบ 7 ครั้ง  เพื่อเป็นการยกย่องแก่ผู้ที่มีจิตเป็นกุศลต้องการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยการบริจาคเลือดด้วย
จากการสังเกตการณ์ตลอดระยะเวลา 3 ชั่วโมง  ของผู้สื่อข่าวพบว่า  มีประชาชนทยอยเดินทางมาร่วมบริจาคโลหิตเรื่อย ๆ จากการสอบถามเจ้าหน้าที่ที่รับลงทะเบียนทราบว่า  ในวันดังกล่าวมีจำนวนผู้มาร่วมทำบุญในครั้งนี้เกิน 150 คน  ซึ่งถือว่าประสบความสำเร็จในการจัดกิจกรรมเป็นอย่างมาก

อุไรรัตน์  ฤทธิ์ฤาไชย  ข่าว
วรานนท์  ฤทธิ์ฤาไชย  ภาพ

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *