สภ.ปลวกแดง อบรมจิตอาสาเฉพาะกิจ เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ

ที่ สภ.ปลวกแดง  จ.ระยอง  โดย พ.ต.อ.สมฤกษ์  ค้ำชู้  ผกก. สภ.ปลวกแดง  เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม  “จิตอาสาเฉพาะกิจ   งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช”   เพื่อให้การดำเนินการ ใน งานพระราชพิธี ถวายพระเพลิงพระบรมศพ  พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช   เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมพระเกียรติ และ บรรลุ วัตถุประสงค์ ในการจัดตั้ง  จิตรอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ   จึงได้จัดการอบรม ข้าราชการตำรวจ และเจ้าหน้าที่ อาสาสมัครกู้ภัย รวมไปถึงปวงชนชาวไทย ทุกหมู่เหล่า ได้ร่วมรำลึก และ แสดงความอาลัย ถวาย แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช   เพื่อเสริมสร้าง ความจงรักภักดี ต่อ สถาบัน พระมาหากษัตริย์   และเพื่อเป็นการส่งเสริม การปรองดอง สมานฉันท์  สร้างจิตสำนึก ในด้านจิตสาธารณะ  หรือ จิตอาสา  อีกทั้งยังเป็นการฝึกอบรม การเตรียมความพร้อม และซักซ้อม แนวทางปฏิบัติ ในภารกิจ ของ จิตอาสา  ซึ่งในการจัดอบรมในครั้งนี้ มี จิตอาสา เข้าร่วมในส่วนงานที่ 7 คืองานด้านรักษาความปลอดภัย  และ ส่วนงานที่ 8 คืองานด้านการจราจร   ซึ่งรวมทั้งสิ้น จำนวน 226 คน..0000000000000

 

อัจฉรา วิเศษศรี จ.ระยอง

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *