สมาคมท่องเที่ยวได้นายกใหม่

สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดระยอง เลือกนายกสมาคมคนใหม่ สานงานเก่า มุ่งล้างภาพ คนโรงแรม ชูทีมเวริค โปรโมทภาพรวมของจังหวัด

dsc09776

เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 30 มีนาคม 2560 ที่โรงแรมสตาร์ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง นางกนกกิตติกา กฤตย์วุฒิกร ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานระยองที่ปรึกษาการประชุมใหญ่สามัญ สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดระยอง ประจำปี 2560 โดยมีนางสุวรรณา โดตี้ นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดระยองเป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญ สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดระยอง ประจำปี 2560 ซึ่งมีสมาชิกเข้าร่วมประชุมอย่างคับคั่ง และในที่ประชุมได้ชี้แจงสรุปผลการดำเนินงานของทางสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวที่ผ่านมา รวมทั้งชี้แจงรายรับ-รายจ่ายของสมาคมในรอบปีด้วย จากนั้นได้มีการสรรหาคัดเลือกนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดระยอง คนใหม่พร้อมคณะกรรมการ ซึ่งมติในที่ประชุมคือนาย ปริย ตัณฑเกษม ได้รับคัดเลือกเป็นนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดระยองคนใหม่

file-5

นาย ปริย ตัณฑเกษม  นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดระยองคนใหม่ กล่าวว่า การทำงาน หลักๆคือสานงานต่อ นายก เก่า เช่น ส่งเสริมการท่องเที่ยวธุรกิจชุมชน ไม่ว่าจะเป็น ที่ชุมชนประแส ชุมชนบ้านจำรุง และวิสาหกิจชุมชนต่างๆ ที่ทำไว้ดีแล้ว ก็ต้องสานต่อ  รวมทั้งการที่ได้รับสนับสนุนจากภาครัฐ ก็กระจายลงสู่ชุมชนอย่างแท้จริง เช่นกิจกรรมการอบรมสัมมนา การส่งเสริมการตลาดที่ได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน ก็ทำให้สมาชิกได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ อีกทั้งความสัมพันธ์ที่ดี กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ก็ต้องสานต่อ

dsc09789

dsc09800

นอกจากนี้ ยังต้องมุ่งล้างภาพที่หลายคนมองว่า สมาคมฯคือเจ้าของโรงแรม ซึ่งความจริงแล้ว สมาคมฯคือการทำงานร่วมกันของทุกส่วนที่ช่วยกันโปรโมทภาพใหญ่ของทั้งจังหวัด ยกตัวอย่างเช่นที่ผ่านมา คำว่าเซอร์ไพร์ระยอง และหม่าม๊าหมุด ก็เป็นการทำงานร่วมกันของทีมงานท่องเที่ยวร่วมกับจังหวัดระยอง  ที่สร้างแบรนด์ ดีเอ็นเอ ท่องเที่ยวของระยองขึ้นมา โดยใช้ 6 อาร์ ซึ่งสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดระยองทีมงานชุดนี้ จะดำเนินนโยบายผสมผสานกัน โปรโมทภาพใหญ่ของระยอง ให้ทุกธุรกิจได้ประโยชน์ และจะสร้างแบรนด์ให้องค์กรเข้มแข็ง มีทีมเวริค และมีแก่นของการทำงานที่ไปในทิศทางเดียวกัน มีความโปร่งใส โดยงบประมาณต่างๆต้องไม่กระจุกตัวแต่กระจายสู่ทุกแหล่งท่องเที่ยวอย่างทั่วถึง..0000000000

อัจฉรา วิเศษศรี จ.ระยอง

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *