สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดระยอง จัดงาน “ชื่นชมยินดี สตรีระยอง2560

นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน ชื่นชมยินดี สตรีระยอง 2560 โดยมี นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดระยอง นายมนตรี ชนะวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นายคมสัน เจริญอาจ ปลัดจังหวัดระยอง นางประชิด ชินราช ผู้ทรงคุณวุฒิคณะกองทุนพัฒนาสตรีจังหวัดระยอง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บริษัทเอกชน ห้างร้านต่างๆ เข้าร่วมงานเลี้ยงแสดงความยินดี ท่ามกลางบรรยากาศของผู้ร่วมงานสวมชุดสีฟ้าสวยงาม ณ.ห้องอาหารหาดแสงจันทร์ซีฟู๊ด อ.เมือง จ.ระยอง

จังหวัดระยองมีสตรีที่มีความโดดเด่นจนได้รับรางวัลการยกย่องเชิดชูเกียรติดังนี้ นางมะลิวัลย์ ทีงาม แม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดระยอง ดร.จารุณี ตันติเวชวุฒิกุล แม่ดีเด่นแห่งชาติประจำภาคนางรัตนา ล่องดุริยางค์ สตรีไทยดีเด่นแห่งชาติ นางจันท์ตรา สุขาจิตร สตรีไทยดีเด่นแห่งชาติ นางกุศล เจริญกิจ ผู้ประนีประนอมดีเด่นระดับประเท

สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดระยองและหน่วยงานที่ดำเนินงานทางสตรี จึงได้ร่วมกันจัดงานเพื่อชื่นชมยินดีสตรีระยอง 2560 ขึ้น เพื่อแสดงความยินดี ชื่นชม และเชิดชูสตรีที่ได้รับรางวัลเกียรติยศ และสร้างชื่อเสียงให้จังหวัดระยอง ทั้ง 5ท่าน เพื่อบรูณาการการทำงาน สร้างความรัก และความสามัคคีของสตรีกลุ่มต่างๆ เป็นของขวัญ กำลังใจให้สตรีที่รับผิดชอบบทบาทของตนเองที่มีต่อครอบครัวและสังคม เพื่อมุ่งพัฒนาบทบาทของสตรีในทุกๆด้าน

อัจฉรา วิเศษศรี จ.ระยอง

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *