สร้างทางต่างระดับ

สร้างทางต่างระดับบ.ไออาร์พีซีฯ รับฟังความคิดเห็นสร้างทางต่างระดับเชื่อมเขตประกอบการอุตสาหกรรม ลดความคับคั่งการจราจร และการเกิดอุบัติเหตุ

วันที่ 16 ต.ค.ที่โรงแรมสตาร์ระยอง นายสุรศักดิ์ เกษมสุวรรณ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการจัดทำทางต่างระดับเชื่อมเขตประกอบการอุตสาหกรรม บริษัทไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) โดยมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชนเข้าร่วมรับฟัง และเสนอแนะต่อโครงการจำนวนมาก
ทั้งนี้ บ.ไออาร์พีซีฯ ได้จัดทำแผนพัฒนาระบบคมนาคม และขนส่ง โดยกำหนดทิศทางตามแผนพัฒนาท่าเรือและนิคมอุตสาหกรรมไออาร์พีซีฯ ซึ่งแผนพัฒนาส่วนหนึ่งจะครอบคลุมโครงการจัดทำทางต่างระดับเชื่อมเขตประกอบการบริเวณจุดตัดระหว่างทางหลวงหมายเลข 3 สุขุมวิทกับทางหลวงหมายเลข 36 เลี่ยงเมืองเมืองระยอง หน้า บ.ไออาร์พีซีฯ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สามารถรองรับปริมาณการจราจรที่เพิ่มขึ้น แบ่งเบาภาระความคับคั่งของการจราจรและลดอุบัติเหตุบนทางหลวงทั้ง 2 ในอนาคต รวมทั้งออกแบบจัดการจราจรระหว่างการก่อสร้าง เพื่อให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุด ทั้งนี้การประชุมในครั้งนี้ เป็นการนำเสนอผลการออกแบบทางต่างระดับเชื่อมเขตประกอบการที่ได้รับความเห็นชอบจากกรมทางหลวง ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนชุมชนใกล้เคียง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้มีส่วนร่วมในการพิจารณาให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ทำให้โครงการมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น เพื่อนำไปสู่การก่อสร้างตามแผนดังกล่าว…

วฐิต กลางนอก/ระยอง 0871373960

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *