สวนผลไม้ใน จ.ระยอง ปรับแผนดังนักท่องเที่ยวช่วงหมดฤดูกาลผลไม้

สวนผลไม้ใน จ.ระยอง ปรับแผนดังนักท่องเที่ยวช่วงหมดฤดูกาลผลไม้ เปลี่ยนรูปแบบจากบุฟเฟ่ต์ผลไม้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านเกษตรกรรม 4.0 ตามศาสตร์พระราชา


นายโชติชัย บัวดิษฐ์ ผู้จัดการใหญ่สวนสุภัทราแลนด์ ตั้งอยู่ริมถนนสายหนองละลอก-นิคมพัฒนา ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง เปิดเผยว่า ปัจจุบันนี้ผลไม้ต่างๆ ไม่ว่า จะเป็นทุเรียน เงาะ มังคุด และลองกอง หมดฤดูกาล เริ่มหายากและมีราคาแพง ทำให้การจัดเทศกาลบุฟเฟ่ต์ผลไม้เริ่มประสบปัญหา ประกอบกับเป็นช่วงเข้าฤดูหนาว นักท่องเที่ยวหนีไปสัมผัสธรรมชาติและท้าลมหนาวที่ภาคเหนือมากขึ้น ทำให้ไม่มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวสวนผลไม้ในจังหวัดระยองน้อยลง ทำให้สวนผลไม้ต่างๆ ประสบปัญหาในด้านรายจ่ายและการเลี้ยงดูพนักงานที่ยังต้องดูแล

ทางสวนจึงได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบจากการบริการบุฟเฟ่ต์ผลไม้ มาเป็นรูปแบบเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านเกษตรกรรม เปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาศึกษาหาความรู้ในเรื่องของการเกษตร 4.0 ตามศาสตร์พระราชา โดยจะเริ่มเปลี่ยนรูปแบบเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 3 – 5 ธันวาคม 2561 นี้ ผู้ที่สนใจสามารถเข้าเที่ยวชมฟรีได้ แต่ถ้าต้องการจะรับประทานอาหารหรือบุฟเฟ่ต์ผลไม้ โดยเฉพาะทุเรียนที่หายากในช่วงนี้ก็ยังต้องเสียค่าใช้จ่ายตามแพกเก็ตตามเดิม ทั้งนี้กิจกรรมที่จัดขึ้น ก็เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรของจังหวัดระยองและเป็นสวนแรกของการท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่อยู่คู่กับจังหวัดระยองตลอดไป…

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *