สสจ.ระยอง ต้อนรับคณะกรรมการตัดสินการประกวดลงพื้นที่เก็บคะแนน TO BE NUMBER ONe

สสจ.ระยอง ต้อนรับคณะกรรมการตัดสินการประกวดลงพื้นที่เก็บคะแนน TO BE NUMBER ONe

. ณ ห้องประชุมชั้น H โรงพยาบาลระยอง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง โดยนายชัยวัฒน์ จัตตุพร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยอง พร้อมด้วยนายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นายอาภร อมตเวทย์ แรงงานจังหวัดระยอง และ สิบโทชัยยันต์ เกิดเหมาะ ผู้แทนศึกษาธิการจังหวัดระยอง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและเครือข่ายชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดระยองร่วมต้อนรับคณะกรรมการตัดสินการประกวดลงพื้นที่เพื่อเก็บคะแนนในการประกวดโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขยาเสพติด TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ และร่วมนำเสนอผลการดำเนิน TO BE NUMBER ONE จังหวัดระยอง

อัจฉรา วิเศษศรี จ.ระยอง

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *