“อสม.ระยองชวนวิ่ง Run Fast Stop Stroke”

สาธารณสุขจังหวัดระยอง ชวนวิ่งการกุศล “อสม.ระยองชวนวิ่ง Run Fast Stop Stroke” นำรายได้มอบให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและโรงพยาบาลในจังหวัดระยอง เพื่อให้ประชาชนที่ป่วยเป็นโรคหลอดเลือดสมองเข้าถึงการบริการรพ.รัฐอย่างทั่วถึง

 

เมื่อวันที่ 15 มี.ค.62 ที่โรงแรมสตาร์ระยอง อ.เมือง จ.ระยอง นายแพทย์ชัยวัฒน์ จัตุพร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยอง เป็นประธานแถลงข่าวการวิ่งการกุศล “อสม.ระยองชวนวิ่ง Run Fast Stop Stroke” เส้นทางเขาแหลมหญ้า-ระยอง ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 12 พฤษภาคม 2562 นี้ ที่บริเวณสนามกีฬากองทัพอากาศบ้าน ต.เพ อ.เมือง จ.ระยอง แบ่งระยะการวิ่งเป็น 10 กม.และ 5 กม.

นายแพทย์ชัยวัฒน์ จัตุพร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยอง กล่าวว่า ปัจจุบันประชาชนชาวจังหวัดระยอง เป็นโรคหลอดเลือดสมอง หรือ Stroke ปีละ 1,200 คน เข้าถึงการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลของรัฐเพียง 200 คน ทั้งนี้การจัดกิจกรรมวิ่งการกุศลดังกล่าว จะนำรายได้ส่วนหนึ่งมอบให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและโรงพยาบาลในจังหวัดระยอง

 

เพื่อนำไปประชาสัมพันธ์ รวมทั้งสนับสนุนการทำงานของ อสม.ในการช่วยประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับภาวะ Stroke ให้ประชาชนได้รู้จัก และเข้าถึงการรักษาพยาบาลจากโรงพยาบาลของรัฐอย่างทั่วถึง และเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยการเดิน-วิ่ง นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเส้นทางเดิน-วิ่งริมทะเลบริเวณเขาแหลมหญ้า-เกาะเสม็ด และจังหวัดระยองให้รู้จักอย่างแพร่หลายอีกด้วย โดยสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ที่ www.runlah.com

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *