สามเณรลาสิกขา

สามเณรภาคฤดูร้อนนักเรียนปิดเทอมบวชเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีบำเพ็ญประโยชน์หลายอย่าง

********ที่วัดประดู่ พระอารามหลวง พระครูพิศาลชโลปมคุณ  เจ้าคณะตำบลห้วยกะปิ อ.เมืองชลบุรี เป็นประธานพิธีโครงการลาสิกขาสามเณรภาคฤดูร้อน ปี 2560 เป็นปีที่ 36 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีเนื่องในวันพระราชสมภพ 2 เมษายนและอุทิศส่วนกุศลให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล รัชกาลที่ 9  จำนวนเณรที่เข้าโครงการ 62 พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามราชกุมารี โดยมี นายแดน  ปรีชา  รองประธานสภาอุตสาหกรรมระยอง เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ท่ามกลางบรรยากาศซึมเศร้าหลังจากได้กราบพระอุปัชฌาย์ ถวายพานขอขมา มอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าร่วมโครงการบวชสามเณรภาคฤดูร้อนการให้โอวาทให้นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตฆราวาส ตั้งแถวชักผ้าเป็นอันว่าลาสิกขา

******พระครูโสภิตปัญญากร เจ้าอาวาสวัดป่าประดู่ กล่าวว่าการลาสิกขาสามเณรภาคฤดูร้อนต้องขอบคุณ โยมพ่อแม่ของเด็กที่ให้บุตรมาบวชเพื่อสืบทอดวัฒนธรรมที่ดีเข้าหาวัดปิดเทอมไม่หมกมุ่นเกมส์ เที่ยวใช้เวลาทางที่ผิด บัดนี้ได้เข้าสู่อ้อมอกพ่อแม่พี่น้อง  ส่วนสามเณรที่ไม่ต้องสึกสององค์เนื่องจากไม่มีพ่อแม่ อยู่กับย่า ยาย อาตมาจึงจะอุปการะเลี้ยงให้บวชศึกษาธรรมที่วัด……

dsc00948

dsc00955

dsc00949

dsc00958

อัจฉรา วิเศษศรี

 

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *