สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ระยอง เขต 1 เปิดงาน “การศึกษารังสรรค์ศิลป์ วัฒนธรรมถิ่นเมืองระยอง”

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ระยอง เขต 1 เปิดงาน “การศึกษารังสรรค์ศิลป์ วัฒนธรรมถิ่นเมืองระยอง”มุ่งอนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น
เมื่อวันที่ 29 มิ.ย.60 ที่สนามกีฬากลาง จ.ระยอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ระยอง เขต 1 ได้เปิดงาน“การศึกษารังสรรค์ศิลป์ วัฒนธรรมถิ่นเมืองระยอง” ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 ภายใต้แนวคิด “ระยองกับพระมหากษัตริย์ ประวัติความเป็นมา ภาษาถิ่น ทำกินพื้นบ้าน ประเพณีงานรื่นเริง บันเทิง และรสดีกับอาหาร” มีนายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดอย่างเป็นทางการ ภายในงานมีการจัดกิจกรรมถวายความอาลัย ร.9 และเทิดพระเกียรติ ร.10 การแสดงศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทย สาธิตการทำขนมไทย อาหารพื้นเมือง การแต่งกายไทย การแสดงดนตรีไทย การละเล่นและพูดจาภาษาถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์ มุ่งเน้นให้เยาวชน และประชาชนได้อนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนเพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงประวัติศาสตร์ความเป็นมาของเมืองระยอง ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันให้คนรุ่นหลัง ได้ตระหนักถึงคุณค่าความเป็นไทยที่มีมาอย่างช้านานให้สืบทอดต่อไปจนถึงรุ่นลูก รุ่นหลานสืบไป

อัจฉรา วิเศษศรี จ.ระยอง

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *