หมู่บ้านกรุงไทย ไอเดียเก๋ ระดมทุนสมาชิกในหมู่บ้านจัดงานวันเด็ก.

วันเด็กบ้านกรุงไทหมู่บ้านกรุงไทย ไอเดียเก๋  ระดมทุนสมาชิกในหมู่บ้านจัดงานวันเด็ก  ก่อนเริ่มกิจกรรมจัดทำบุญตักบาตร  ให้เด็ก ๆ ได้ซึมซับวัฒนธรรมไทย
โดยการจัดงานวันเด็กของหมู่บ้านกรุงไทย  ได้รับความร่วมมือจากสมาชิกในหมู่บ้านร่วมกันลงขันจัดกิจกรรมวันเด็กขึ้น  เนื่องจากเห็นว่าในหมู่บ้านนั้นมีเด็กเล็กและเด็กโตเป็นจำนวนมาก  และเพื่อเป็นการจัดงานวันเด็กให้มีความเป็นเอกลักษณ์ของไทย คณะกรรมการหมู่บ้านจึงเกิดแนวความคิด  สร้างความสามัคคี  การมีส่วนร่วมส่งเสริมวัฒนธรรมไทย  จึงจัดให้มีการทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ด้วย  ทำให้เด็ก ๆ ที่มาร่วมงานต่างได้รับทราบถึงวัฒนธรรมของไทยด้วย
และอาหารที่นำมาเลี้ยงเด็ก ๆ ส่วนใหญ่จะเป็นฝีมือของผู้ปกครองในหมู่บ้านกรุงไทย  นำส่วนผสมมาประกอบและปรุงกันสด ๆ  ช่วยกันคนละไม้คนละมือ  ทำให้บรรยากาศของวันเด็กในปีนี้ของหมู่บ้านกรุงไทย  จึงเหมือนกับการร่วมกิจกรรมของครอบครัวใหญ่นั่นเอง

อุไรรัตน์  ฤทธิ์ฤาไชย  ข่าว
วรานนท์   ฤทธิ์ฤาไชย  ภาพ

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *