หอการค้าไทย หนุนหอการค้าระยอง ชูศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล และด้านเกษตรที่มีผลไม้ขึ้นชื่อ รองรับเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC

หอการค้าไทย หนุนหอการค้าระยอง ชูศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล และด้านเกษตรที่มีผลไม้ขึ้นชื่อ รองรับเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC
เมื่อวันที่ 2 ก.ค.60 ที่หอการค้า จ.ระยอง อ.เมืองระยอง นายกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทย พร้อมด้วยนายภูมินทร์ หะรินสุต นายชูศักดิ์ ชื่นประโยชน์ นายปรัชญา สมะลาภา รองประธานกรรมการหอการค้าไทย และคณะกรรมการหอการค้าไทย ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมพร้อมประชุมร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับกรรมการหอการค้า จ.ระยอง โดยมีนายนพดล ตั้งทรงเจริญ ประธานหอการค้า จ.ระยอง ให้การต้อนรับ
นายนายกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทย กล่าวว่า การเดินทางมาครั้งนี้เพื่อสื่อสารวิสัยทัศน์ พันธกิจ และทิศทางการดำเนินงานของหอการค้าไทยในปี 2560 นี้ ตลอดจนมาแลกเปลี่ยน และรับฟังความคิดเห็นของหอการค้าจังหวัดว่าอยากให้หอการค้าไทยมีส่วนร่วม ความร่วมมืออย่างไรบ้างกับรัฐบาล เช่น ปัญหาการกำหนดใช้ พ.ร.ก.การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 มีผลใช้บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 มิ.ย.60 นั้น ทางหอการค้าไทย ก็มีการพูดคุยหาทางออกกับรัฐบาลผ่านทางนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เนื่องจากเป็นการประกาศโดยไม่ได้ตั้งหลัก ทำให้ผู้ประกอบการรายย่อยได้รับผลกระทบ โดยเฉพาะผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งทางรัฐบาลก็รับฟัง คาดว่าหลังประชุม ครม.วันอังคารที่จะถึงนี้จะมีความชัดเจน แต่อย่างไรก็ตามรัฐบาลก็ได้มีการประกาศชะลอ พ.ร.ก.ดังกล่าวออกไปแล้ว 120 วัน
สำหรับ จ.ระยอง จากนี้ไปหอการค้าไทย จะเน้นเรื่องเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC ซึ่งหนุนให้หอการค้า จ.ระยอง มีส่วนร่วมเน้นส่งเสริม 3 เรื่อง คือในด้านการท่องเที่ยว ดึงศักยภาพการท่องเที่ยว โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล และในด้านการเกษตร ผลไม้ขึ้นชื่อของจังหวัด ทำอย่างไรให้คนในชุมชนมีส่วนร่วม รวมทั้งด้านอาหารถิ่น ที่มีการจัดเทศกาลอาหารอร่อยต่างๆ ในพื้นที่ จะเป็นตัวชูโรงดึงนักท่องเที่ยว และผู้คนที่จะหลั่งไหลเข้ามาในช่วงที่มีการทำเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับคน จ.ระยอง ต่อไป…

อัจฉรา วิเศษศรี จ.ระยอง

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *