อบจ.ระยอง พบประชาชนในเขตพื้นที่ อ. บ้านฉาง

ข่าว3จังหวัดระยอง ออกหน่วยเคลื่อนที่บริการประชาชน  “โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”   ร่วมกับ  อบจ.ระยอง  ภายใต้โครงการ  อบจ.ระยอง พบประชาชน  ในเขตพื้นที่ อ.บ้านฉาง
โดยจังหวัดระยอง  ได้ออกหน่วยเคลื่อนที่บริการประชาชน  ภายใต้  “โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”   ร่วมกับ  โครงการ อบจ. ระยอง พบประชาชน  ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  ประจำปี 2557  ในวันที่  19  กุมภาพันธ์   ที่ผ่านมา จัดขึ้น ณ บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลสำนักท้อน ต.สำนักท้อน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง  นำโดยนายวิชิต  ชาตไพสิฐ  ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง และนายปิยะ  ปิตุเตชะ  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  ให้เกียรติเดินทางมาร่วมเปิดโครงการในครั้งนี้  พร้อมกับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่ให้การต้อนรับ
สำหรับในวันดังกล่าว  ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานหลายภาคส่วน  ประกอบด้วย  จังหวัดระยอง  องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  เหล่ากาชาดจังหวัดระยอง  การประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดระยองสำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง  รวมถึงหน่วยงานทางภาครัฐและเอกชน  ที่จะนำความรู้และงานด้านบริการให้กับประชาชนในรูปแบบการออกหน่วยเคลื่อนที่  เช่น  การมอบแว่นสายตาให้กับผู้สูงอายุ    การตรวจสุขภาพ  การจัดนิทรรศการให้ความรู้  การมอบถุงยังชีพ  การมอบทุนการศึกษา การมอบอุปกรณ์กีฬา  รวมถึงการจัดพื้นที่การเรียนรู้ให้กับนักเรียน  ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนและผู้ที่มาร่วมงานเป็นอย่างมาก
นอกจากนี้ ภายในงานนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองยังได้มอบโครงการสนับสนุนงบประมาณ ประจำปี 2557  ให้กับหน่วยงานในเขตอ.บ้านฉาง  เพื่อไปพัฒนาท้องถิ่นในด้านต่าง ๆ อีกด้วย

อุไรรัตน์  ฤทธิ์ฤาไชย  ข่าว
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  ภาพ

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *