อบจ.ระยอง ร่วมประชุมปรึกษาหารือเรื่องความร่วมมือการจัดการศึกษาอาชีวศึกษา

อบจ.ระยอง ร่วมประชุมปรึกษาหารือเรื่องความร่วมมือการจัดการศึกษาอาชีวศึกษา (ระบบทวิภาคี) มอบโอกาสทางการศึกษา และอาชีพ พื้นที่จังหวัดระยองและจันทบุรี

วันที่ 3 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น. นายประสานต์ พฤกษาชาติ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (2) พร้อมด้วย นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง, วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ), ธนาคารออมสิน (สำนักงานใหญ่), สถาบันการเรียนรู้ของคนทุกวัย จ.ระยอง (RILA), องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง, บริษัท แต้ล้งฮั่ว (ทีแอลเอซ) 95 กรุ๊ป จำกัด, กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือแนวทางความร่วมมือการจัดการศึกษาอาชีวศึกษา (ระบบทวิภาคี) มอบโอกาส ทางการศึกษาและอาชีพ พื้นที่จังหวัดระยองและจันทบุรี ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

ภาพ/ข่าว : รัชนีกร

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *