อบต.พนานิคม จ.ระยอง จัด อบรม การป้องกันและระงับอัคคีภัย รุ่นเยาว์แก่เยาว์ชน เพื่อลดการสูญเสีย

วันนี้ 16 มิ.ย. 60 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า องค์การบริหารส่วนตำบลพนานิคม อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง ได้มีการจัดอบรม การป้องกันและระงับอัคคีภัย รุ่นเยาว์แก่เยาว์ชน เพื่อลดการสูญเสีย โดยมี เยาว์ชน จาก รร.นิคมพัฒนาฯ 6 รร.นิคมพัฒนาฯ 9 และ รร.หนองระกำ เกือบ 100 คน เข้าร่วมรับการอบรมในครั้งนี้ มี นายไพศาล อู่เจริญ นายก อบต.พนานิคม มาเป็นประธาน
นายไพศาล อู่เจริญ นายก อบต.พนานิคม กล่าวว่า ปัจจุบันมีแนวโน้มของการเกิดอัคคีภัย มาก พอสมควร ซึ่งแต่ละครั้งที่เกิดเหตุ ขึ้น มีอัตราการสูญเสีย มาก และส่วนใหญ่ เกิดจากการ ไม่เข้าใจ และ ความประมาท เสียเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ตระหนักและให้ความสำคัญ ในเรื่องนี้ จึงได้จัดให้มีการอบรม การป้องกันและระงับอัคคีภัย รุ่นเยาว์แก่เยาว์ชน ขึ้นมา ก็เพื่อเป็นการให้ความรู้ ความเข้าใจ ในการใช้อุปกรณ์ ได้อย่างปลอดภัย อีกทั้ง การแจ้งเหตุ ได้อย่างถูกต้อง และแม่นยำ
นายไพศาล นายก อบต.พนานิคม ยังกล่าวอีกว่า จากการฝึกอบรมให้กับเยาว์ชน ในครั้งนี้ เยาว์ชน จะได้นำองค์ความรู้ ไปใช้ในชีวิตประจำวัน ในครอบครัว และเพื่อนบ้าน เพื่อลดการสูญเสียในชีวิต และ ทรัพย์สิน ทั้งของครอบครัวตนเอง และ เพื่อนบ้านใกล้เคียง

อัจฉรา วิเศษศรี จ.ระยอง

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *