อปมช.ระยอง เร่ง ปชส.นโยบายรัฐบาล

อปมช.ระยอง เร่ง ปชส.นโยบายรัฐบาลอปมช.ระยอง เร่ง ปชส.นโยบายรัฐบาลสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง ติวเข้มอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้าน(อปมช.) เร่งประชาสัมพันธ์นโยบายรัฐบาล ให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง
วันที่ 28 ต.ค.ที่ห้องประชุมสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง  นายมาโนช โอสถเจริญ ประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง  ประชุมร่วมกับอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้าน หรือ อปมช. โดยเป็นสื่อมวลชนสาขาวิทยุ
นายมาโนช โอสถเจริญ ประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง กล่าวว่า การประชุมร่วมกับกลุ่ม อปมช.ดังกล่าว เพื่อเป็นการสองนโยบายของรัฐบาล ที่จะสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ สู่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายอย่างกว้างขวาง ซึ่งกรมประชาสัมพันธ์มีเครือข่ายบุคคลในการติดต่อสื่อสาร ที่ อปมช.ดังกล่าว อยู่ในทุกพื้นที่ ได้ช่วยเป็นกระบอกเสียง ในกระจายข่าวสาร เร่งประชาสัมพันธ์นโยบายของรัฐบาล นโยบายของจังหวัด ให้ลงไปสู่พี่น้องประชาชนอย่างทั่วถึง และรวดเร็วด้วย ทั้งนี้กรมประชาสัมพันธ์ ยังจัดสรรช่วงเวลาออกอากาศให้ อปมช. จัดรายการวิทยุ หรือส่งข่าวให้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในจังหวัดอีกด้วย..

วฐิต กลางนอก/ระยอง 0871373960

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *