อำเภอแกลงจัดงานวันคล้าย “วัน อปพร.”

ที่ สำนักปฎิบัติธรรมเขาวังไทร ตำบลกระแสบน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง นายวิทยา ชพานนท์ นายอำเภอแกลง เป็นประธาน การจัดงานวันคล้าย “วัน อปพร.” และมอบใบประกาศเกียติคุณให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนของอำเภอแกลง เนื่องในวัน อปพร. จังหวัดระยอง ประจำปี 2560 โดยในงานได้จัดให้มีพิธีทำบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับ อปพร ที่เสียชีวิต มีนายธนทร ศรีนาค หัวหน้าสำนักงาน ปภ. จังหวัดระยอง  กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม พร้อมด้วย นายกรี ไพรสี ประธานคณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร. จังหวัดระยอง ปลัดอำเภอแกลง ปลัด อบต.กระแสบน และ อปพร. ในพื้นที่จังหวัดระยอง ประมาณ 200 นาย เข้าร่วมกิจกรรม

322642

322643

322646

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *