เกษตรกรชาวจังหวัดระยอง ชวนปลูกอินทผลัม

เกษตรกรชาวจังหวัดระยอง ชวนปลูกอินทผลัม หลังพบปัจจุบันมีความต้องการบริโภคที่สูง ทั้งนี้เชื่อว่าจะเป็นพืชเศรษฐกิจทางเลือกใหม่ที่สร้างรายได้อย่างดี

เมื่อวันที่ 27 พ.ย.ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายโยธิน สกุลแพทย์ อายุ 50 ปี เกษตรกรหมู่ 2 ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง ได้ทดลองปลูกอินทผลัมสายพันธุ์สยามเอสวัน ซึ่งได้รับการส่งเสริมจากศูนย์ส่งเสริมเกษตรรักษ์ดินอินทผลัม ประเทศไทย จำนวน 5 ไร่ ลงทุนไป 165,000 บาท ซึ่งจะเก็บเกี่ยวผลผลิตได้กลางปี 2562 โดยอินทผลัมสายพันธุ์สยามเอสวันดังกล่าว ถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจทางเลือกใหม่ของเกษตรกร เพราะสามารถปลูกได้ในทุกสภาพดิน ใช้น้ำน้อย ดูแลง่าย ใช้เคมีน้อย ปัจจุบันกำลังเป็นที่นิยมผู้บริโภคกัน เชื่อว่าจะเป็นพืชที่สร้างรายได้อย่างดีแน่นอน ทั้งนี้ทางศูนย์ส่งเสริมเกษตรรักษ์ดินอินทผลัม ประเทศไทย ได้ส่งเสริมให้เกษตรกรหันมาปลูกมากขึ้น โดยจะรับซื้อผลผลิตของเกษตรกรเอง ขณะนี้ผลผลิตไม่เพียงพอตามต่อความต้องการของตลาดรับซื้อ ปัจจุบันรับซื้อกิโลกรัมละ 200 บาท เพื่อนำไปจำหน่ายบริโภคผลสดและบางส่วนก็จะนำไปแปรรูป เป็นผลิตภัณฑ์ เช่น ไวน์ กาแฟ และสบู่ส่งจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ


ด้าน รศ.ดร.ธัทธรรม พิลาแดง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเกษตรรักษ์ดิน อินทผลัม ประเทศไทย กล่าวว่า อินทผลัมสายพันธุ์สายเอสวัน เป็นสายพันธุ์ไทยจากการเพาะเมล็ดที่ปรับปรุงสายพันธุ์โดยศูนย์ส่งเสริมเกษตรรักษ์ดิน อินทผลัม ประเทศไทย เป็นสายพันธุ์ที่มีคุณภาพทนต่อสภาพสิ่งแวดล้อมให้ผลผลิตดี ส่วนใหญ่เพาะปลูกอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตภายในระยะเวลา 1-2 ปี โดยขณะนี้ความต้องการบริโภคอินทผลัมผลสดมีแนวโน้มสูงขึ้น

ทั้งนี้หากมีเกษตรกรรายใดสนใจที่จะหันมาปลูกต้นอินทผลัมสายพันธ์สายเอสวัน ซึ่งเป็นทางเลือกการลงทุนได้ผลผลิตเร็วเป็นที่ต้องการของตลาด โทรศัพท์สอบถามได้ที่ รศ.ดร.ธัทธรรม พิลาแดง หรือฝ่ายการตลาดส่งเสริมอาชีพเกษตรกร ศูนย์ส่งเสริมเกษตรรักษ์ดิน อินทผลัม ประเทศไทย อ.ภูกระดึง จ.เลย โทร.083-189-9199,098-248-4683,083-1212149///

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *