เข้มงวดรถโดยสารส่งคนกลับสงกรานต์

นายมนตรี  ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่สถานีขนส่งจังหวัดระยอง แห่งที่ 2 พร้อมด้วย นายธนทร ศรีนาค ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง
โดย นายมนตรี  ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ได้เน้นย้ำเรื่องการบังคับใช้กฏหมายอย่างเคร่งครัด ทั้งสภาพรถยนต์  การคาดเข็มขัดนิรภัย และให้ผู้ขับรถใช้ความเร็วไม่เกิน 90 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวและประชาช
199479
199419
199422
199445
อัจฉรา วิเศษศรี จ.ระยอง

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *