เครื่องปรับอากาศ พัดลม ยอดขายไม่ดีเท่าปีที่ผ่านมา

เครื่องปรับอากาศพัดลมหน้าร้อนปีนี้  เครื่องปรับอากาศ  พัดลม  ยอดขายไม่ดีเท่าปีที่ผ่านมา  คาดลูกค้ากำลังซื้อลดลง
จากสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าวในแต่ละวัน  ทำให้ประชาชนส่วนใหญ่ได้หาวิธีคลายร้อนต่างกัน  และการเลือกซื้อเครื่องปรับอากาศ  พัดลม  คืออีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยคลายความร้อนลงได้  แต่จากการลงพื้นที่สำรวจยอดจำหน่ายตามร้านจำหน่ายแล้วปรากฎว่าไม่ดีเท่าปีที่ผ่านมา  ซึ่งข้อมูลดังกล่าว  ผู้สื่อข่าวได้ทำการสอบถามจาก  นายเกริกชัย  บุญฟ้าประทานชัย  ผู้จัดการ  หจก.บุญฟ้าการค้า  เปิดเผยว่า  หน้าร้อนปีนี้ร้อนก็จริง  แต่ยอดการจำหน่ายแอร์และพัดลมนั้นไม่ได้มีจำนวนเพิ่มขึ้นแต่อย่างใด  ซึ่งไม่ใช่แค่ร้านของตนเพียงร้านเดียวเท่านั้น  เพราะได้สอบถามจากร้านอื่น ๆ ด้วย  หากเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา  ปีนี้ยอดขายลดลง 10 – 17%   สาเหตุน่าจะอยู่ที่กำลังซื้อของลูกค้ามากกว่า  ปีนี้อาจจะต้องการประหยัดในเรื่องของค่าใช้จ่าย  อีกอย่างในจังหวัดระยองมีแหล่งพักผ่อนคลายร้อนจำนวนมากขึ้น เช่น ห้างสรรพสินค้า  ร้านกาแฟ  เป็นต้น  ส่วนราคาแอร์ พัดลม ราคาปกติไม่ต่างจากปีที่แล้ว  มีโปรโมชั่นปกติจากทางบริษัทฯ  เพียงแต่ทางร้านต้องจัดโปรโมชั่นเสริม เช่น แถมพัดลม  อุปกรณ์ดูแลแอร์  เป็นต้น เพื่อให้ลูกค้าเกิดความสนใจมากขึ้น

อุไรรัตน์  ฤทธิ์ฤาไชย  ข่าว
วรานนท์  ฤทธิ์ฤาไชย  ภาพ

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *