เจ้าหน้าที่สำนักงานขนส่งจังหวัดระยอง คุมเข้มคนขับรถโดยสาร

เจ้าหน้าที่สำนักงานขนส่งจังหวัดระยองคุมเข้มคนขับรถโดยสารเจ้าหน้าที่สำนักงานขนส่งจังหวัดระยองคุมเข้มคนขับรถโดยสาร ต้องไร้แอลกอฮอล์เป็นศูนย์เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารตลอดช่วงเทศกาลปีใหม่ กับศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะ
โดย นายวิทยา  ศรีตองอ่อน  เจ้าพนักงานขนส่งอาวุโส เปิดเผยว่า  ได้รับมอบหมายจากนายอรุณ  วิชกิจ  ขนส่งจังหวัดระยอง  ให้นำเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเปิดศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะ ตั้งแต่วันที่ 28 ธ.ค. 56 – 2 ม.ค. 57  โดยเตรียมความพร้อมเรื่องเครื่องอุปกรณ์ตรวจแอลกอฮอล์   การตรวจสภาพรถโดยสารทุกประเภท  การตรวจเช็คสภาพร่างกายของพนักงานขับรถ  รวมถึงการให้บริการเครื่องดื่มไร้แอลกอฮอล์ เช่น  น้ำเย็น  กาแฟกระป๋อง  เครื่องดื่มชูกำลัง  แก่พนักงานขับรถเพื่อให้ร่างกายที่เหนื่อยล้าจากการขับรถรับส่งผู้โดยสารรู้สึกสดชื่นขึ้น
ในขณะเดียวกันการเปิดบริการสายด่วน 1584  เป็นเบอร์ที่ประชาชนสามารถร้องทุกข์ในเรื่องด้านการใช้บริการของประชาชนที่มีความกังวลกับพฤติกรรมของพนักงานขับรถ  หรือสภาพของรถที่ไม่ปลอดภัย  สามารถโทรติดต่อเพื่อแจ้งข้อมูลให้กับทางเจ้าหน้าที่ได้ทันที    ทั้งนี้  การเปิดบริการศูนย์ฯ  ดังกล่าว  จึงได้สร้างความเชื่อมั่นก่อนการเดินทางและเพิ่มความปลอดภัยตลอดการเดินทางของผู้โดยสารด้วย

อุไรรัตน์  ฤทธิ์ฤาไชย  ข่าว
วรานนท์  ฤทธิ์ฤาไชย  ภาพ

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *