เทคนิคระยองติวเข้มครูช่างไฟฟ้า

วิทยาลัยเทคนิคระยอง จับมือกลุ่มผู้ประกอบการ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “มาตรการการออกแบบตู้ควบคุมไฟฟ้า ระบบป้องกันไฟฟ้ารั่ว และระบบป้องกันแรงดันไฟฟ้าเกินขณะชั่วคราว” ให้กับครูช่างไฟฟ้า และบุคลากรทางการศึกษา

เมื่อวันที่ 12 ต.ค.60 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วิทยาลัยเทคนิคระยอง ได้ร่วมกับกลุ่ม บ.ภัทรเมธากิจ จำกัด บ.เอบีบี และบ.ทวีสิน 189 เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด จัดสัมมนาสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “มาตรการการออกแบบตู้ควบคุมไฟฟ้า ระบบป้องกันไฟฟ้ารั่ว และระบบป้องกันแรงดันไฟฟ้าเกินขณะชั่วคราว” ให้กับครูสาขาช่างไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคระยอง  จำนวน 40 คน

นายชนะภัทร ภัทรเมธากุล ผู้บริหาร กลุ่ม บ.ภัทรเมธากิจ จำกัด กล่าวว่า ทางกลุ่มบริษัทฯ ได้จับมือกับพันมิตร ทำความร่วมมือกับสถานศึกษากรมอาชีวศึกษาทั่วประเทศ เพื่อพัฒนากำลังคนทั้งภาคอุตสาหกรรมและนักศึกษาให้มีศักยภาพ ซึ่งแต่ละปีสามารถผลิตกำลังคนที่ที่มีฝีมือแรงงานกว่า 100 คน  โดยเฉพาะในภาคตะวันออก มุ่งพัฒนากำลังคนรองรับ EEC ตามนโยบายของรัฐบาล

ทั้งนี้การสัมมนาดังกล่าว ทาง กลุ่มบริษัทฯ ก็ได้ร่วมกับกลุ่ม บ.ภาคีเครือข่าย จับมือกับวิทยาลัยเทคนิคระยอง จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “มาตรการการออกแบบตู้ควบคุมไฟฟ้า ระบบป้องกันไฟฟ้ารั่ว และระบบป้องกันแรงดันไฟฟ้าเกินขณะชั่วคราว” ให้กับครูสาขาช่างไฟฟ้าดังกล่าวขึ้น  เพื่อให้ได้รับความรู้ สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับงานเสริมสร้างประสบการณ์ ทั้งยังสามารถนำไปพัฒนาการปฏิรูปการศึกษาด้านอาชีวศึกษาได้ด้วย นอกจากนี้ยังให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย.

 

 

อัจฉรา วิเศษศรี จ.ระยอง

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *