เทศบาลตำบลเนินพระจัดทำโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ

ข่าว1เทศบาลตำบลเนินพระ  จัดทำโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ  นำประชาชนประกอบพิธีดื่มน้ำศักดิ์สิทธิ์และถวายสัตย์ปฏิญาณ
เทศบาลตำบลเนินพระ ได้จัดทำโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ งานพิธีดื่มน้ำศักดิ์สิทธิ์ และถวายสัตย์ปฏิญาณของครอบครัวพระมหาชนกเทศบาลตำบลเนินพระ เมื่อวันที่ 23 ก.พ.  57 ที่ผ่านมา  ณ อุโบสถวัดหนองสนม โดยโครงการดังกล่าวจัดทำขึ้นเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่มีต่อประเทศไทย ตามที่สถาบันพระมหาชนกจังหวัดระยอง ได้กำหนดเป้าหมาย ในปี พ.ศ.2556 จังหวัดระยอง ประกาศเป็นจังหวัดแห่งความจงรักภักดี โดยมีนายนิพนธ์ เลิศศรีสุวัฒนา นายอำเมืองระยองเป็นประธานในพิธี กล่าวนำถวายสัตย์ปฏิญาณ และมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการในเขตเทศบาลตำบลเนินพระ รวมถึงประชาชนเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

อุไรรัตน์  ฤทธิ์ฤาไชย  ข่าว
วรานนท์  ฤทธิ์ฤาไชย  ภาพ

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *