เทศบาลนครระยองจัดเทศกาลมหาสงกรานต์

เทศบาลนครระยองจัดสงกรานต์เทศบาลนครระยองจัดเทศกาลมหาสงกรานต์อย่างยิ่งใหญ่สืบสานวัฒนธรรมไทย
การจัดงานเทศกาลสงกรานต์  ซึ่งถือว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทย  ตรงกับวันที่ 13 เมษายน ของทุกปี  ทางเทศบาลนครระยอง  ได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  และชุมชน  ร่วมกันจัดงานอย่างยิ่งใหญ่  โดยการจัดพิธีเปิดงานหน้าบริเวณหอพระพุทธอังคีรส  และจัดขบวนแห่น้ำมนต์ของวัดต่าง ๆ
โดยนายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  นายกเทศมนตรี  เดินนำคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง  หัวหน้าส่วนและพนักงานเจ้าหน้าที่  พร้อมกับขบวนของชุมชน ๆ ต่าง  เดินแห่รอบเมือง  เพื่อให้ประชาชนที่กำลังเล่นน้ำสงกรานต์ได้มีโอกาสสรงน้ำพระ และได้รับน้ำมนต์จากพระสงฆ์จากวัดต่าง ๆ ในจังหวัดระยองอีกด้วย

อุไรรัตน์  ฤทธิ์ฤาไชย  ข่าว
วรานนท์  ฤทธิ์ฤาไชย ภาพ

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *