เทศบาลนครระยอง จัดพื้นที่สวนศรีเมืองให้เป็นดินแดนแห่งความสุขในวันเด็กแห่งชาติ

เทศบาลนครระยองเตรียมจัดงานวันเด็กเทศบาลนครระยอง  เตรียมจัดพื้นที่สวนศรีเมืองให้เป็นดินแดนแห่งความสุขในวันเด็กแห่งชาติ และในวันจัดงานได้มีจำนวนผู้ปกครองและเด็ก ๆ ร่วมงานกันอย่างคับคั่ง
สำหรับการเตรียมจัดสถานที่  เวทีการทำกิจกรรม ได้เริ่มกันตั้งแต่ช่วงบ่ายของวันศุกร์ที่ 10 มกราคม ที่ผ่านมา  ทั้งนี้  เพื่อให้การจัดงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและต้อนรับจำนวนเด็ก ๆ ที่จะมาร่วมงาน
ในขณะที่เมื่อถึงวันงานจริง  ในพื้นที่สวนศรีเมืองจึงเต็มไปด้วยจำนวนเด็กเล็ก เด็กโต ที่เดินทางมาพร้อมกับผู้ปกครอง  ร่วมกิจกรรมที่ทางเทศบาลนครระยองจัดขึ้น  เช่น  ฐานทดสอบกำลังใจ  การร่วมชมและเล่นกิจกรรมบนเวที  เป็นต้น

อุไรรัตน์  ฤทธิ์ฤาไชย  ข่าว
วรานนท์  ฤทธิ์ฤาไชย  ภาพ

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *