เทศบาลนครระยอง ชวนวิ่งการกุศล “NakornRayong Run For Dogs 2019”

เทศบาลนครระยอง ชวนวิ่งการกุศล “NakornRayong Run For Dogs 2019” หาทุนก่อสร้างศูนย์สำหรับดูแลสุนัขจรจัดในพื้นที่


เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 25 ธ.ค.ที่ห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครระยอง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง นายวรวิทย์ ศุภโชคชัย นายกเทศมนตรีเทศบาลนครระยอง และรัตนไกร ตันศรีวงษ์ ปศุสัตว์จังหวัดระยอง ร่วมแถลงข่าววิ่งกุศล “NakornRayong Run For Dogs 2019” ซึ่งจัดขึ้นเพื่อจัดหาทุนในการก่อตั้งมูลนิธินครระยองเมตตาสัตว์ สำหรับดูแลสุนัขจรจัดภายในศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดเทศบาลนครระยอง ที่จะดำเนินการก่อสร้างในปีงบประมาณ 2562

เพื่อให้การบริหารจัดการศูนย์ฯ มีความคล่องตัวในการจัดสวัสดิภาพให้แก่สุนัขจรจัดได้มีที่อยู่อาศัย อาหารและการรักษาพยาบาลที่ได้มาตรฐาน และเพื่อให้เขตเทศบาลเป็นเขตปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ตามยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี พ.ศ. 2560 – 2563

ทั้งนี้กิจกรรมวิ่งการกุศลดังกล่าว จะจัดขึ้นในวันที่ 7 เมษายน 2562 นี้ ที่บริเวณสวนสาธารณะแหลมเจริญ ถนนเลียบชายหาดแหลมเจริญ – หาดแสงจันทร์ ต.ปากน้ำ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

โดยแบ่งการแข่งขันเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทเดิน – วิ่งเพื่อสุขภาพ Fun Run 5 กม. บุคคลทั่วไปไม่จำกัดอายุ และประเภท มินิมาราธอน 10 กม.

แยกประเภทชาย – หญิง และกลุ่มอายุ โดยประเภทชายมี 7 กลุ่มอายุ ได้แก่ อายุ ไม่เกิน 20 ปี / 20-29 ปี / 30 – 39 ปี / 40 – 49 ปี / 50 – 59 ปี/ 60 – 69 ปี/ 70 ปีขึ้นไป

และประเภทหญิงมี 6 กลุ่มอายุ ได้แก่ อายุไม่เกิน 20 ปี /20 – 29 ปี / 30 – 39 ปี / 40 – 49 ปี/ 50-59 ปี/ 60 ปี ขึ้นไป

โดยจะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 – 25 กุมภาพันธ์ 2562 นี้

ประเภทเดิน – วิ่งเพื่อสุขภาพ Fun Run 5 กม. ค่าสมัครราคา 500 บาท

ประเภท มินิมาราธอน 10 กม. ราคา 550 บาท

ผู้สมัครจะได้รับเสื้อวิ่ง 1 ตัว พร้อมเหรียญที่ระลึกเมื่อเข้าเส้นชัย

ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ www.Runlah.com

และสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครระยองในวันและเวลาราชการ หรือบูทรับสมัครทั่วไป……

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *