เทศบาลนครระยอง ต้อนรับคณะตรวจประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ

เทศบาลนครระยอง ต้อนรับคณะตรวจประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2564 นายนรินทร์ เจนจิรวัฒนา รองนายกเทศมนตรีนครระยอง เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะตรวจประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ .โดยมีนายบุญยืน เลาหวิทยะรัตน์ เป็นประธานอนุกรรมการประเมินประสิทธิภาพฯ พร้อมคณะกรรมการ ✳️ ซึ่งผลการประเมินของเทศบาลนครระยอง ได้คะแนนร้อยละ 87.65 #นครระยองยุคใหม่หัวใจคือประชาชน

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *