เทศบาลเมืองมาบตาพุดเปิดโครงการตลาดวิถีไทย ครั้งที่ 3 เขตที่ 1 ประจำปี 2566

เทศบาลเมืองมาบตาพุดเปิดโครงการตลาดวิถีไทย ครั้งที่ 3 เขตที่ 1 ประจำปี 2566

.

ที่ลานด้านข้างศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองมาบตาพุด (ตึกM) เทศบาลเมืองมาบตาพุดได้จัดพิธีเปิดโครงการตลาดวิถีไทย ครั้งที่ 3 เขตที่ 1 ประจำปี 2566 มีนายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานเปิดโครงการ และมีนายถวิล โพธิบัวทอง นายกเทศมนตรีเมืองมาบตาพุด เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งคณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ประธานชุมชน ตัวแทนภาคเอกชน ภาคอุตสาหกรรม และประชาชนเข้าร่วมพิธีเปิด

โครงการตลาดวิถีไทยในครั้งนี้จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 18-20 เมษายน 2566 ตั้งแต่เวลา 16:00 น. ภายในงานมีกิจกรรมการสาธิตอาหารคาว-หวาน การแสดงบนเวทีจากนักเรียนในเขตเทศบาลฯ ชมรมรมต่างๆ และรำวงย้อนยุคร่วมสมัยจากแกลงมหานคร นอกจากนี้ยังมีการขายสินค้าอุปโภคบริโภคต่าง ๆ ที่รอให้ทุกคนได้มาร่วมชิม ช้อป แชะ กว่า 140 ร้านค้า

ภาพ/ข่าว เทศบาลเมืองมาบตาพุด

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *