เปิดงานออฟไลน์ ทู ออนไลน์ เอ็กซ์โปร

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เล็งพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก เป็นพื้นที่เป้าหมายดันเอสเอ็มอี ขายสินค้าออนไลน์ หลังจัดงานมาแล้ว4ครั้งยอดจำหน่ายกว่า 21 ล้านบาท
ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อ.เมือง จ.ระยอง นางลลิดา จิวะนันทประวัติ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานเปิดงาน ออฟไลน์ ทู ออนไลน์ เอ็กซ์โปร จังหวัดระยอง โดยมี นายธานี โอฬารรัตน์มณี ผู้อำนวยการกองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ นายธนภัทร วงษ์ประเสริฐ ผู้จัดการทั่วไปศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาระยอง ผู้ประกอบการ เอสเอ็มอี ประชาชนและนักท่องเที่ยว เข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง โดยในงานมีการแสดงมินิคอนเสิร์ตจาก ศิลปินชื่อดังฮั่น อิสริยะ ภัทรมานพ การออกบูธสินต้าคุณภาพจากหลายจังหวัด และการจับแจกรางวัลทองมูลค่า5,000บาท
นางลลิดา จิวะนันทประวัติ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กล่าวว่าตามที่รัฐบาลได้ประกาศนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ให้เป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศเพื่อสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน พร้อมกับการเติบโตของเศรษฐกิจ แบบมีส่วนร่วม ด้วยการพัฒนา4 ด้านหลัก ได้แก่ โครงสร้างพื้นฐานธุรกิจอุตสาหกรรม การท่องเที่ยวเมือง ใหม่และชุมชน
โดยพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกมีความเหมาะสมที่จะเป็นพื้นที่นำร่องเขตเศรษฐกิจการลงทุนพิเศษ จึงเกิดโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก ถือว่าเป็นสปินบอร์ดสำหรับการลงทุนที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0 ได้อย่างแท้จริง ดังนั้นจึงได้นำแนวทางดังกล่าวมาขับเคลื่อนให้เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน
โดยการประสานความร่วมมือกับหน่วยที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนจัดงานออฟไลน์ ทู ออนไลน์ เอ็กซ์โปร ในภูมิภาคจำนวน5ครั้ง ซึ่งการจัดงานทั้งสี่ครั้งที่ผ่านมาประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ มีผุ้ให้ความสนใจ ชมงานมากกว่า 46,000 คนและมียอดจำหน่าย สินค้า กว่า21 ล้านบาท ก่อให้เกิดการขายอย่างต่อเนื่องผ่านทางช่องออนไลน์อีกเท่าตัว
นับเป็นความสำเร็จอีกก้าวในการสร้างความเข้มแข็งให้เอสเอ็มอีไทยเข้าสู่ช่องทางการตลาดออนไลน์ให้ถูกระบบมากยิ่งขึ้นเป็นการพัฒนาช่องทางการตลาดออนไลน์ ตลอดจนสร้างความมั่นใจให้กับผู้ซื้อสินค้าออนไลน์ด้วย
รองอธิบดีพัฒนาธุรกิจกล่าวต่อไปว่าการจัดออฟไลน์ ทู ออนไลน์ เอ็กซ์โปร ครั้งที่5 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 – 24 กันยายน 2560 ณ เซ็นทรัลพลาซาระยอง สำหรับจังหวัดระยองถือเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพในระดับสูงในการสร้างระบบเศรษฐกิจที่มีความยั่งยืน การพัฒนาเมืองและโครงสร้างพื้นฐานดำเนินไปควบคู่กับการยกระดับคุณภาพชีวิตและการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์เศรษฐกิจพาณิชผสมผสานที่อยู่อาศัยขนาดใหญ่ เป็นที่ตั้งของพื้นที่ค้าปลีกดั้งเดิมและพื้นที่ค้าปลีกทันสมัย ซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเล็งเห็นว่าเป็นจังหวัดเป้าหมายในการส่งเสริมการค้าออนไลน์ที่สำคัญของภูมิภาคต่อไป
อัจฉรา วิเศษศรี จังหวัดระยอง

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *