เปิดงาน ระยองเกมส์

สมาคมกีฬาจังหวัดระยอง จับมือ อบจ.ระยอง จัดมหกรรมกีฬา ระยองเกมส์ ประจำปี 2560 ส่งเสริมให้นักกีฬาทุกระดับ ได้มีโอกาสเข้าร่วมการแข่งขัน โดยมุ่งความเป็นเลิศในการแข่งขันกีฬาระดับชาติต่อไป

ที่สนามกีฬากลางจังหวัดระยอง นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดการแข่งขันมหกรรมกีฬาระยองเกมส์ ประจำปี 2560 ซึ่งจัดขึ้นโดย อบจ.ระยอง ร่วมกับสมาคมกีฬาจังหวัดระยอง โดยหลังพิธีเปิดได้มีการแข่งขันฟุตบอลคู่พิเศษ ระหว่างทีมดารา นำโดยเต๋า สมชาย เข็มกลัด และทีมวีไอพีระยอง

นายวิเชียร แสงวงศ์กิจ นายกสมาคมกีฬาจังหวัดระยอง กล่าวว่า การจัดการแข่งขันมหกรรมกีฬาดังกล่าว เพื่อส่งเสริมให้นักกีฬาทุกกลุ่ม ทุกระดับในจังหวัดระยอง ได้มีโอกาสเข้าร่วมการแข่งขัน โดยมุ่งความเป็นเลิศในการแข่งขันกีฬาระดับชาติต่อไป และเพื่อส่งเสริมการออกกำลัง เชื่อมความสัมพันธ์ ระหว่างผู้นำท้องถิ่นและประชาชนทั่วไป

ให้หันมาสนใจการเล่นกีฬา และพัฒนาชุมชนให้เป็นแบบอย่างที่ดีทางด้านกีฬา รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาของจังหวัดระยองให้มีศักยภาพมากขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นเพื่อเป็นการส่งเสริมให้เยาวชน และประชาชนให้รู้จักการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะและห่างไกลยาเสพติด

โดยการจัดแข่งขันมหกรรมกีฬาระยองเกมส์ ประจำปี 2560 มีชมรมกีฬาในจังหวัดระยอง จำนวน 34 ชมรมส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน

อัจฉรา วิเศษศรี ระยอง

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *