เปิดตัวมหกรรมกระโดดโลดเต้นเล่นสนุก

ระยอง เปิดตัวมหกรรม กระโดดโลดเต้นเล่นสนุก เพื่อเด็กไทยสูงสมส่วนแข็งแรง  ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมโชว์โรงเรียนเทศบาลต้นแบบคว้ารางวัลนักเรียนสุขภาพแข็งแรงไร้ปัญหาโรคอ้วน

ที่ โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง นายอรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย เป็นประธานเปิด มหกรรม “กระโดดโลดเต้นเล่นสนุก เพื่อเด็กไทยสูงสมส่วน แข็งแรง IQ EQ ดี” ในโครงการ “ โชว์ป้า แอนด์ ชายป้า เกมส์ ลดเรียน เพิ่มรู้ สู่อาเซียน ” ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีผู้เข้าร่วมงานจำนวน 800 คน โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย เทศบาลนครระยอง ผู้ปกครอง เด็กวัยเรียนและวัยรุ่น  ในงานยังมีการแสดงโชว์นวัตกรรมออกกำลังกายสำหรับเด็ก จิงโจ้ยืดตัว และจิงโจ้ออกกำลังกายให้สนุก

ซึ่งจากการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการเด็กวัยเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครระยอง ปีการศึกษาที่ผ่านมาพบว่าเด็กมีน้ำหนักตัวเกิน ประมาณร้อยละ 15 และมีแนวโน้มว่าสูงขึ้น ดังนั้นเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาเด็กอ้วน และเพื่อขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ของรัฐบาลปีการศึกษา 2559 เทศบาลนครระยองจึงได้นำร่องจัดกิจกรรม โชป้า แอนด์ ชายด์ป้า ในโรงเรียนวัดโขดทิมทาราม โดยได้รับการสนับสนุนด้านต่างๆ เป็นอย่างดี จากกรมอนามัย

กระทั่งโรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม ได้รับรางวัลเกียรติคุณ เป็นโรงเรียนต้นแบบส่งเสริมกิจกรรมทางกายเด็กวัยเรียน วัยรุ่น และการจัดการปัญหาเด็กอ้วน จากกรมอนามัย นอกจากนี้ยัง ได้รับใบประกาศเกียรติคุณจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง เป็นโรงเรียนต้นแบบโชป้า แอนด์ ชายด์ป้า จังหวัดระยอง ประจำปี 2559 อีกด้วย

อัจฉรา วิเศษศรี จ.ระยอง

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *