เปิดศูนย์การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ได้ฤกษ์เปิด “ศูนย์การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์” นับเป็น ใน ศูนย์ภูมิภาคทั่วโลก ที่เพิ่มความปลอดภัยของนักวิจัยในการสัมผัสกับสารเคมี เพิ่มความแม่นยำของผลวิเคราะห์ลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการทำงาน ส่งเสริมให้อุตสาหกรรมไทยก้าวไปสู่อุตสาหกรรม 4.0

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560 ที่ ศูนย์วิเคราะห์เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย นิคมอุตสาหกรรมเอเซีย อ.บ้านฉาง จ.ระยอง  ดร. พสุ โลหารชุน อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม นายมงคล พฤกษ์วัฒนา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พลเอกนิพัทธ์ ทองเล็ก ที่ปรึกษาคณะกรรมการ การทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และประธานคณะอนุกรรมาธิการ ชุมชนเมือง นายวิฑูรย์ อยู่ทิม รองผู้ว่าการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นายจีรศักดิ์ สิงห์มณีชัย กรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย นางเคย์ เบิร์นส ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการด้านการวิเคราะห์เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ บริษัทดาวเคมิคอล ร่วมเปิดศูนย์การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ โดยมี คณะผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมแสดงความยินดีอย่างคับคั่ง

“ศูนย์การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์” นับเป็น ใน ศูนย์ภูมิภาคทั่วโลก ซึ่งเริ่มดำเนินการก่อสร้างมาตั้งแต่เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2559 ซึ่งถือได้ว่าเป็นอีกก้าวสำคัญของกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ที่จะสามารถรองรับการเติบโตของฐานการผลิตในประเทศไทยซึ่งเป็นศูนย์กลางการผลิตใหญ่ที่สุดของ ดาว ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ด้านงานวิจัยและพัฒนาที่ต้องอาศัยเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์ขั้นสูง อีกทั้งยังทำให้ประเทศไทยเป็นที่ตั้งของศูนย์การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ศูนย์แรกที่มีเทคโนโลยีด้านการวิเคราะห์ที่ทันสมัยที่สุดของ ดาว ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

นายจิรศักดิ์ สิงห์มณีชัย กรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย กล่าวว่า ศูนย์การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์แห่งใหม่นี้ นอกจากจะช่วยรองรับการเติบโตของธุรกิจดาวในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและทั่วโลก ด้วยการสร้างนวัตกรรมเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์ และช่วยแก้ไขปัญหา รวมทั้งเพิ่มมูลค่าให้กับลูกค้าแล้วยังเป็นแหล่งถ่ายทอดศาสตร์การวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ขั้นสูงให้กับ บุคลากรไทยรวมไปถึงการส่งเสริมให้อุตสาหกรรมไทยก้าวไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 อีกด้วย

นางเคย์ เบิร์นส ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการด้านการวิเคราะห์เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ บริษัท ดาว เคมิคอล กล่าวว่า ศูนย์การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาเทคโนโลยี และผลิตตภัณฑ์ของบริษัท ดาว เคมิคอล แห่งนี้ เป็นแห่งแรกของดาวในภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก ที่สามารถประเมินวิเคราะห์อันตรายของปฏิกิริยาเคมี ที่อาจเกิดได้ง่ายอย่างครอบคลุม ซึ่งถือเป็นการวิเคราะห์เชิงป้องกัน มีประโยชน์ต่อการนำไปใช้การออกแบบสร้างโรงงาน หรือใช้ในกระบวนการผลิตเพื่อป้องกันการระเบิดหรืออุบัติเหตุจากปฏิกิริยาเคมี เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานและกระบวนการผลิต ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนี้เครื่องมือวิเคราะห์ภายในศูนย์ ยังสามารถรับรองการวิเคราะห์ที่มีความซับซ้อน ทั้งสารเคมีในระดับความเข้มข้นสูงและต่ำ ในตัวอย่างทุกสถานะ ไม่ว่าจะเป็นของแข็งของเหลวและก๊าซ อีกทั้งยังสามารถรองรับการวิเคราะห์สารเคมี ในตารางธาตุด้วยระบบอัตโนมัติ  ช่วยเพิ่มความปลอดภัยของนักวิจัยในการสัมผัสกับสารเคมี ช่วยเพิ่มความแม่นยำของผลวิเคราะห์รวมถึงลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการทำงานได้เป็นอย่างดี..0000000

อัจฉรา วิเศษศรี จ.ระยอง

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *