เปิดศูนย์บริการประชาชน ท่องเที่ยวทางน้ำ ช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์12-17เมษายน 2560

เมื่อเวลา 9.30 น. วันที่ 12 เมษายน 2560 ณ ท่าเทียบเรือเทศบาลตำบลบ้านเพ อ.เมือง จ.ระยอง นายสงกรานต์ แสงจันทร์ ประมงจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดศูนย์บริการประชาชน ช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์12-17เมษายน 2560 ซึ่งเป็นการบูรณาการร่วมกัน อาทิ หน่วยงานในสังกัดกรมประมง สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตำรวจ ทหารองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น  เพื่อให้บริการนักท่องเที่ยว ที่เดินทางมาท่องเที่ยว ชายหาดและข้ามเรือไปยังเกาะต่างๆ ภายในศูนย์ฯ จัดให้มีบริการน้ำดื่ม อำนวยความสะดวกด้านความปลอดภัย และให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการท่องเที่ยวทางน้ำ

s__59842681

s__59842683

s__59842684

s__59842685

อัจฉรา วิเศษศรี จ.ระยอง

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *