เปิดสถานีเคเบิ้ลใต้น้ำ

เปิดสถานีเคเบิ้ลใต้น้ำ

บ.ให้บริการวงจรสื่อสารความเร็วสูงภายในประเทศและระหว่างประเทศชื่อดัง เดินหน้าโครงการวางเครือข่ายเคเบิลใต้น้ำระดับภูมิภาคอาเซียน เปิดสถานีเคเบิลใต้น้ำโมฬี ที่ จ.ระยอง เพื่อดันไทยให้เป็นศูนย์กลางโทรคมนาคมภูมิภาค

เมื่อวันที่ 5 ก.ค.60  นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ ประธานกรรมการ และนายธีรรัตน์ ปัณฑรสูตร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้ดำเนินกิจการให้บริการวงจรสื่อสารความเร็วสูงภายในและระหว่างประเทศ ร่วมทำพิธีเปิดสถานีเคเบิลใต้น้ำโมฬี จังหวัดระยองอย่างเป็นทางการ ตั้งอยู่ริมถนนสายตะพง – หาดแม่รำพึง ต.ตะพง อ.เมืองระยอง  เพื่อเชื่อมต่อโครงข่ายเคเบิลใต้น้ำระหว่างประเทศ ด้วยงบลงทุนกว่า 700 ล้านบาท

ทั้งนี้ สถานีเคเบิลใต้น้ำของบริษัท ภายใต้ชื่อ สถานีโมฬี เป็นอีกหนึ่งความก้าวหน้าของโครงการก่อสร้างและการวางโครงข่ายเคเบิลใต้น้ำระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นโครงข่ายเคเบิลใต้น้ำ ที่เกิดจากความร่วมมือทางธุรกิจของ 3 บริษัทผู้นำทางด้านโทรคมนาคมจาก 3 ประเทศ ได้แก่ ประเทศมาเลเซีย (M) ประเทศกัมพูชา (C) และประเทศไทย (T) ในการลงทุนสร้างโครงข่ายเคเบิลใต้น้ำระยะทางกว่า 1,300 กิโลเมตรในน่านน้ำของทั้ง 3 ประเทศ และมีการสร้างจุดขึ้นฝั่งที่สถานีภาคพื้นดิน (Landing Station) ในแต่ละประเทศเพื่อเชื่อมต่อการสื่อสารระหว่างกัน การสร้างสถานีจุดขึ้นฝั่งภาคพื้นดิน ที่จะเชื่อมต่อสัญญาณเคเบิลใต้น้ำสู่สถานีโมฬี  บนพื้นที่ขนาดพื้นที่ 2 ไร่ บนหาดแม่รำพึง จังหวัดระยองนี้ ได้มีการวางระบบเพื่อรองรับและสนับสนุนโครงการ  MCT Project แบบครบวงจร ทั้งในส่วนของพลังงานสำรอง ระบบรักษาความปลอดภัย การตรวจสอบและสำรองข้อมูล รวมทั้งสถานีแห่งนี้ยังสามารถรองรับระบบการเชื่อมต่อเคเบิลใต้น้ำได้สูงสุดถึง 4 ระบบ (Open Access) ด้วย

นอกจากนี้ทางบริษัทฯ ยังได้เตรียมความพร้อมในการติดตั้งอุปกรณ์และขยายโครงข่ายไฟเบอร์ออพติก รวมถึงเกตเวย์เพื่อรองรับความต้องการใช้งานโครงข่ายอินเทอร์เนตที่มีปริมาณมากขึ้น ซึ่งโครงการดังกล่าวจะสามารถผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางโทรคมนาคมของประเทศในกลุ่มอาเซียน  (HUB of Asian) อีกด้วย.0000000

อัจฉรา วิเศษศรี จ.ระยอง

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *