เปิดโครงการปรับปรุงฐานข้อมูลแผนที่ภาษี มาบตาพุด

วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น.นายอรัญ ใจตั้ง รองนายกเทศมนตรีเมืองมาบตาพุดเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการปรับปรุงฐานข้อมูลแผนที่ภาษี โดยจัดทำแผนที่แม่บทโซน(ZONE) จัดทำบล๊อค(BLOCK) แปลงที่ดิน (LOT) ในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด โดยมี นางสาวนรารัตน์ ไชยเพชร ผู้อำนวยการส่วนพัฒนารายได้ เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมสาธารณสุข สำนักงานเทศบาลเมืองมาบตาพุด ในระหว่างวันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2564ในการนี้มีนายอดิศักดิ์ ประเสริฐ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองมาบตาพุด นายเดชฤทธิ์ สิมศิริ รองปลัดเทศบาลเมืองมาบตาพุด คณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการดังกล่าว

ร่วมแบ่งปันข่าวสาร เพจ เทศบาลเมืองมาบตาพุด

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *