เปิดโครงการสัญญาณห่วงใย ใส่ใจสุขภาพ TOT Help Call Center สายด่วนชีวิต

ตะพงอบต.ตะพง เปิดโครงการสัญญาณห่วงใย ใส่ใจสุขภาพ  TOT Help Call Center สายด่วนชีวิต  ตั้งเป้าให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยได้ทันทีที่เกิดเหตุฉุกเฉินและครอบคลุมทั้งตำบล
โดยกิจกรรมในช่วงแรกได้มีการทำบุญ  ตักบาตร และถวายภัตตาหารเพล  นำโดยนายทวีป แสงกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.)ตะพง   นายแพทย์ชุมพล สุวรรณ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ระยอง   นายประจักษ์  มโนจันทร์เพ็ญ  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ภาคขาย และบริการภูมิภาคที่ 5   นายขจรศักดิ์ เอี่ยมอาภา รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานขายบริการภูมิภาค TOT พร้อมด้วยข้าราชการ  เจ้าหน้าที่และประชาชน  และร่วมเปิดโครงการสัญญาณห่วงใย ใส่ใจสุขภาพ TOT Help Call Center สายด่วนช่วยชีวิต พร้อมลงนามความร่วมมือ  MOU  พิธีมอบเครื่องรับโทรศัพท์จำนวน 10 เครื่องให้กับตัวแทนกลุ่มผู้สูงอายุ  และการเปิดตัวโครงการดังกล่าว อย่างเป็นทางการ ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง จ.ระยอง
นายทวีปกล่าวว่า ปัจจุบันการเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉินของประชาชน ยังไม่ครอบคลุมกลุ่มผู้ที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ เช่น ผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้สูงอายุ ผู้พิการ หรือผู้ป่วยที่ต้องอยู่บ้านคนเดียว ในขณะที่ลูกหลานออกไปทำงาน นอกบ้าน อบต.ตะพง จึงร่วมมือกับ TOT และ สสจ.ระยอง นำเอาเทคโนโลยีใหม่ที่ให้ประชาชนสามารถแจ้งขอความช่วยเหลือด้วยการกดปุ่มสีแดง ปุ่มเดียวที่เครื่องโทรศัพท์  สัญญาณจะถูกเรียกเข้ามาที่ Call Center   ข้อมูลของผู้แจ้งจะแสดงในจอคอมพิวเตอร์ หรือเรียกว่า TOT Help Call Center ซึ่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจะดำเนินการไปรับผู้ป่วยที่บ้านทันที
โดยโครงการนี้ ได้ทดลองให้บริการผู้ป่วยฉุกเฉินผ่านระบบ TOT Help Call Center ตั้งแต่เดือน ก.พ. 2556 มีผู้เข้าร่วมโครงการถึงปัจจุบัน จำนวน 118 ราย และมีการเรียกใช้บริการผ่านระบบนี้รวมทั้งสิ้น 15 ราย 17 ครั้ง หลังจากเปิดตัวโครงการแล้ว ได้ตั้งเป้าไว้ว่า จะทำการแจกเครื่องโทรศัพท์ ให้ประชาชนเข้าโครงการเพิ่มอีก จำนวน 200 ราย ในปีนี้ และในอนาคตจะช่วยเหลือผู้ป่วยครอบคลุมได้ทั้งตำบล
อุไรรัตน์  ฤทธิ์ฤาไชย  ข่าว
วรานนท์  ฤทธิ์ฤาไชย  ภาพ

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *