เปิดโครงการเยาวชนร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ

น.อ.วรพงษ์ ทองเรือง รอง ผอ.รมน.จังหวัด ร.ย.(ท) เป็นประธาน เปิดโครงการเยาวชนร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

17102-2

โดยมี ผู้แทนนายอำเภอแกลง นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลปากน้ำประแส ผู้แทน ผอ.ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายฝั่งและป่าชายเลนที่ ๑ (ระยอง) ผอ.โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม เข้าร่วมพิธี ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วยภาคเช้าอบรมเรื่องวิถีชีวิตชุมชนกับป่าชายเลน การป้องกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ ณ โรงเรียนชุนชนวัดตะเคียนงาม อ.แกลง จ.ระยอง ส่วนภาคบ่ายกิจกรรมปลูกป่าชายเลน จำนวน ๑,๐๐๐ ต้น ณ บริเวณเรือรบหลวงปากน้ำประแส ต.ปากน้ำกระแส อ.แกลง จ.ระยอง ซึ่งมีนักเรียนและคณะครูเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๒๒๐ คน

17022-2

17244-2

อัจฉรา วิเศษศรี

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *