เปิดโครงการ Rayong Together Run

หอการค้าระยอง เปิดโครงการ “Rayong Together Run : Mini Marathon I”ชิงถ้วยรางวัลชนะเลิศ พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เพื่อนำรายได้ช่วยเหลือเด็กพิเศษในจังหวัดระยอง

โดยนางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ให้เกียรติเป็นประธานเปิด กิจกรรม โครงการ “Rayong Together Run : Mini Marathon I” ชิงถ้วยรางวัลชนะเลิศ พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา โดยมี นายธีรวัฒน์ สุดสุง รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดระยอง และ กลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่หอการค้าจังหวัดระยอง (YEC ระยอง) นำโดยนายพิธพร สมะลาภา รองประธานหอการค้าจังหวัดระยอง และนายวีรยุทธ อนุจิตรอนันต์ ประธานกลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่ หอการค้าจังหวัดระยอง (YEC ระยอง) อัยการจังหวัดระยอง นายกเทศมนตรีนครระยอง และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมในพิธี
โครงการ “Rayong Together Run : Mini Marathon I มีวัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริมให้ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพด้วยการ เดิน-วิ่ง ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดระยองให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น
กระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดระยอง สนับสนุนส่งเสริมการท่องเที่ยวถนนยมจินดาและเจดีย์กลางน้ำ เพื่อเป็นการบอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์เมืองระยอง และสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ เปิดโอกาสให้เด็กพิเศษได้รับประสบการณ์ใหม่ ๆ และรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของสังคม เพื่อนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งช่วยเหลือเด็กพิเศษในจังหวัดระยอง

อัจฉรา วิเศษศรี จ.ระยอง

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *