เมืองระยองเปิดจุดบริการประชาชน เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุจราจร

ที่หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลทับมา ริมถนนสายบายพาส อ.เมือง จ.ระยอง นายอินทรีย์  เกิดมณี  นายอำเภอเมืองระยอง  เป็นประธานเปิดโครงการจุดบริการประชาชนเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุจราจรช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2560  โดยมีนายประเสริฐ  วงษ์ศรี  นายกเทศมนตรีตำบลทับมา  เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์  ซึ่งจัดขึ้นเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน  ในช่วงเทศกาลสงกรานต์และมุ่งเน้นลดปัจจัยเสี่ยงทั้งคน ยานพาหนะ  ถนน และสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนน
2222222222222222222
1111111111
4444444444
อีกทั้งการให้บริการประชาชน  เช่น  การบริการข้อมูลและสอบถามเส้นทาง  การบริการเครื่องดื่ม น้ำดื่ม ชา กาแฟ  ห้องน้ำ ห้องสุขา  การบริการจุดสำหรับการพักผ่อนระหว่าง การเดินทาง  และการจำหน่ายสินค้า OTOP หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
  ภายในงาน  มีการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อบูรณาการในการดำเนินการบริการประชาชนเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุของหน่วยงานต่างๆ  ประกอบด้วย  อำเภอเมืองระยอง  สถานีตำรวจภูธรเมืองระยอง  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองระยอง  บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด สาขาระยอง ศูนย์อาสามัครป้องกันฝ่ายพลเรือน  และมูลนิธิสว่างพรกุศล
   โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว  ประกอบด้วย  คณะผู้บริหาร  ,สมาชิกสภาเทศบาล ,หัวหน้าส่วนราชการ , สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดระยอง,สำนักทางหลวงชนบทจังหวัดระยอง,แขวงการทางระยอง,สถานีภูธรเมืองระยอง,บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด สาขาระยอง ,สาธารณสุขอำเภอเมืองระยอง,กำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน,ผู้นำชุมชน,และอปพร.ตำบลทับมา  โดยพร้อมเพรียงกัน  ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลทับมา  ตำบลทับมา  อำเภอเมืองระยอง  จังหวัดระยอง
อัจฉรา วิเศษศรี จ.ระยอง

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *