โครงการเพื่อนชุมชนติวเตอร์


เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562 คุณ เจริญชัย ประเทืองสุขศรี ผู้บริหารสมาคมเพื่อนชุมชน ได้ขึ้นกล่าววัตถุประสงค์
ในการจัดโครงการเพื่อนชุมชนติวเตอร์ (ติวฟรีกับเพื่อนชุมชน) ประจำปี 2562 โดยได้รับเกียรติจาก คุณ ธีระวัธน์ สิงหบุตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม (ผู้แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ได้กล่าวแสดงความ
ร่วมมือและแสดงความยินดี พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี พิรุณ เหมาะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ได้กล่าวเปิดงาน ในครั้งนี้
ณ. ห้องประชุมสุนทรภู่ โรงแรมสตาร์ อ.เมือง จ.ระยอง


โดยในงานเพื่อนชุมชนติวเตอร์ (ติวฟรีกับเพื่อนชุมชน) จะได้พบกับติวเตอร์ชั้นนำพร้อมเทคนิคการจำและการทำข้อสอบ
เพื่อเตรียมตัวก่อนเข้ารั้วมหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 19 – 23 ส.ค.62 ณ โรงแรมสตาร์ อ.เมือง จ.ระยอง สำหรับโรงเรียนในพื้นที่ (ลำดับที่ 1-16)

และ วันที่ 26 – 30 ส.ค.62 ณ โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา อ.แกลง จ.ระยอง สำหรับโรงเรียนในพื้นที่ (ลำดับที่ 17-24)


1 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
2 โรงเรียนกวงฮั้ว
3 โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง
4 โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)
5 โรงเรียนบ้านค่าย
6 โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา
7 โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม
8 โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
9 โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง


10 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร
11 โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม
12 โรงเรียนระยองวิทยาคม ปากน้ำ
13 โรงเรียนนิคมวิทยา
14 โรงเรียนวัดป่าประดู่
15 โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
16 โรงเรียนระยองวิทยาคม


17 โรงเรียนซำฆ้อพิทยาคม
18 โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา
19 โรงเรียนแกลง (วิทยสถาวร)
20 โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา
21 โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย
22 โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา
23 โรงเรียนห้วยยางศึกษา
24 โรงเรียนวังจันทร์วิทยา

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *