เยี่ยมชมโรงไฟฟ้าจากเชื้อเพลิง RDF

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 เวลา 9.30 น. นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ร่วมแถลงข่าวกับนายศิริเมธ ลี้ภากรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บริษัท โกลบอล เพาว์เวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC โดยมีคณะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าจากเชื้อเพลิง RDF ซึ่งโรงไฟฟ้าดังกล่าว มีกำลังการผลิตอยู่ที่ 9.8 เมกะวัตต์ หลังเปิดเดินเครื่องเชิงพาณิชย์เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา พร้อมกับชูโมเดลบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร ด้วยมูลค่าการลงทุนกว่า 2,217 ล้านบาท โดยมีโรงคัดแยกขยะเชื้อเพลิง RDF และโรงไฟฟ้า ซึ่งมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมพร้อมต่อยอดเป็น “ศูนย์การเรียนรู้ แปลงขยะเป็นพลังงาน” ส่งเสริมองค์ความรู้การคัดแยกขยะสร้างมูลค่าเพิ่ม เพื่อที่จะดึงประชาชนและเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วม ทั้งนี้โครงการดังกล่าวตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ติดกับศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรจังหวัดระยอง เพื่อรับเชื้อเพลิง RDF พร้อมทั้งแบ่งการลงทุนเฉพาะโรงไฟฟ้า จำนวน 1,655 ล้านบาท และโรงผลิต RDF จำนวน 562 ล้านบาท โดยโรงผลิต RDF ดังกล่าว เป็นการต่อยอดการบริหารจัดการขยะที่มีประสิทธิภาพจากความร่วมมือระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และ GPSC ซึ่งได้นำขยะจากชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ จำนวน 67 แห่ง เพื่อป้อนขยะชุมชนเข้าสู่โรงงานผลิต ด้วยกำลังการผลิตที่สามารถนำมาแยกขยะในปริมาณ 500 ตัน/วัน หรือประมาณ 170,000 ตัน ต่อ/ปี ซึ่งมีจำนวนเพียงพอต่อการผลิตกระแสไฟฟ้า ภายใต้โครงการโรงไฟฟ้า RDF ยังได้จัดตั้ง “ศูนย์การเรียนรู้ แปลงขยะเป็นพลังงาน” ด้วยมูลค่าการลงทุนกว่า 12 ล้านบาท เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้และเห็นคุณค่าของการคัดแยกขยะ ตั้งแต่ระดับครัวเรือนไปจนถึงระดับชุมชน ขณะเดียวกันบริษัทกำลังพัฒนาระบบการเยี่ยมชมในรูปแบบนิทรรศการเสมือนจริง เพื่อเผยแพร่ข้อมูลด้านการจัดการขยะพลังงาน เป็นการท่องโลกทางดิจิทัลอย่างง่ายๆแค่ปลายนิ้วสัมผัส คาดว่าภายในเดือนธันวาคมนี้จะเริ่มให้บริการได้

ภาพ/ข่าว : อิงครัตน์

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *