เร่งกำจัดผักตบชวาแก้ปัญหาภัยแล้ง

หน่วยงานภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เร่งกำจัดผักตบชวา ตามแหล่งน้ำสาธารณะเพื่อเปิดให้ทางเดินน้ำไหลสะดวก เตรียมรับมือและแก้ปัญหาภัยแล้ง

เวลา 09.00 น. วันนี้(17 มี.ค) นายคมสัน เจริญอาจ ปลัดจังหวัดระยอง  เป็นประธาน เปิดโครงการประชารัฐร่วมใจ กำจัดผักตบชวา และวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ ตามนโยบาย ของรัฐบาล โดยมี นายอินทรีย์ เกิดมณี นายอำเภอเมืองระยอง ว่าที่ร้อยเอกธีรพงศ์ ครุธดิลกานันท์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง นายประสานต์ พฤกษาชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานจังหวัดระยอง นายธนทร ศรีนาค ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง นายประเชิญ เห่งยี่ นายกเทศมนตรีตำบลเชิงเนิน ร่วมในพิธี

dsc08938

พร้อมลงนามความร่วมมือในการกำจัดผักตบชวา และวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ เพื่อให้มีการสนับสนุนอุปกรณ์กำจัดผักตบชวา และวัชพืช ตลอดจนกำลังเจ้าหน้าที่ ในการปฏิบัติงานรวมทั้งภาคประชาชนร่วมกันดำเนินการ และบริหารจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาให้เกิดเป็นรูปธรรม ซึ่งในวันนี้ ยังได้รับความร่วมมือ จากกองพันทหารราบที่ 7 เจ้าหน้าที่อปพร และประชาชน กว่า 100 คน ลงกำจัดผักตบชวา ในแม่น้ำระยอง เพื่อให้แม่น้ำระยองมีสภาพเก็บกักน้ำได้ทุกฤดูกาล ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการทำการเกษตร อันเป็นอาชีพหลักของชาวจังหวัดระยองตลอดไป และเป็นการปรับทัศนียภาพแหล่งน้ำให้สวยงาม และสามารถใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำได้อย่างยั่งยืน นอกจากนี้ ผักตบชวา และวัชพืช ที่นำขึ้นมาจากแหล่งน้ำ จะถูกนำไปใช้ประโยชน์ในการทำปุ๋ยหมักโดยกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรต่อไป ..0000000

dsc08948

file3

อัจฉรา วิเศษศรี จ.ระยอง

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *