เหล่ากาชาดระยอง ประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์

กาชาดนำจิตอาสาทั้งจังหวัดระยองร่วมใจประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ดารารัตน์ เตรียมทูลเกล้าถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

นายมนตรี  ชนะชัยวิบูลวัฒน์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง  เป็นประธานเปิดกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์  ดอกดารารัตน์  ถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช   โดยมี นางวราภรณ์   เจริญศิริโชติ  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง นำสมาชิกกาชาด จิตอาสา กว่า 200 คน เข้าร่วมกิจกรรมที่ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ระยอง  อ.เมือง จ.ระยอง

นางวราภรณ์  เจริญศิริโชติ  กล่าวว่า เหล่ากาชาดจังหวัดระยอง ร่วมกับ ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดระยอง  สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดระยอง จัดกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ “ ดอกดารารัตน์”  ดอกไม้แทนความรัก เพื่อทูลเกล้าฯถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  เป็นกิจกรรมในการสอนประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์จะประดิษฐ์ในรูปแบบ “ดอกดารารัตน์”

ซึ่งเป็นดอกไม้ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานแก่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  ขณะทรงศึกษาและประทับอยู่ ณ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ทำให้ดอกดารารัตน์เป็นที่มาของความรัก ความผูกพันของทั้งสองพระองค์  และเพื่อให้จิตอาสา  ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงกิจกรรมและได้มีส่วนร่วมครอบคลุมทั้งจังหวัด โดย ให้ตัวแทนอำเภอทุกอำเภอ รับอุปกรณ์ในการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์

นำไปประดิษฐ์ที่อำเภอ เมื่อประดิษฐ์เสร็จเรียบร้อยแล้วนำมามอบให้เหล่ากาชาดจังหวัดระยอง ภายในวันที่ 10ตุลาคม 2560 นี้…..0000

อัจฉรา วิเศษศรี ระยอง

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *