แจกบัตรคนจน

ชาวระยองแห่เข้ารับบัตรผู้มีรายได้น้อย พบปัญหาอุปสรรค ส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ความเข้าใจ

เจ้าหน้าที่ธนาคารออมสิน ในระยองต้องคอยให้คำแนะนำ และอธิบาย รายละเอียดต่างๆให้กับประชาชนที่มีสิทธิ์รับสวัสดิการของรัฐ เพราะกว่า ร้อยละ 80 ที่ไม่ทราบถึงสิทธิที่ตนจะได้รับ

โดยตั้งแต่ช่วงเช้าของวันนี้ (21กันยายน) ซึ่งเป็นวันแรกของการรับบัตร สวัสดิการของรัฐ ผู้มีรายได้น้อย ในพื้นที่ อ.เมือง จ.ระยอง จำนวนมาก ทยอยมารอรับบัตร ตั้งแต่เช้า โดยแต่ละคนได้นำเอกสารมาตรวจสอบสิทธิ์ตามขั้นตอน ก่อนได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งยังพบปัญหาและอุปสรรคหลากหลายที่ทำให้ผู้มีรายได้น้อย ส่วนใหญ่ ไม่เข้าใจ ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องใช้เวลาในการอธิบายโดยเฉพาะ ขั้นตอนการนำบัตรไปใช้ และสิทธิ์การใช้ในกรณีต่างๆ

อัจฉรา วิเศษศรี ระยอง

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *