โครงการนิคมอุตสาหกรรมสีขาวป้องกันยาเสพติด เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา

นิคมสีขาวอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  ร่วมงานโครงการนิคมอุตสาหกรรมสีขาวป้องกันยาเสพติดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา
นายพาณิชย์  จิตแจ้ง  อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงานโครงการนิคมอุตสาหกรรมสีขาวป้องกันยาเสพติดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา  ณ  ห้องสุนทรภู่  โรงแรมสตาร์ จังหวัดระยอง
โดยอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้มอบธงตราสัญลักษณ์นิคมอุตสาหกรรมสีขาวและอุปกรณ์การกีฬาให้แก่ผู้แทนนิคม ประกอบด้วย  นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้  นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง  และนิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด  พร้อมกันนี้  ยังได้มอบประกาศเกียรติคุณแก่สถานประกอบการจำนวน 304 แห่ง  ร่วมกับ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง  ผู้ว่าการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  และเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  ซึ่งอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้กล่าวแสดงความยินดีกับผู้บริหารนิคมอุตสาหกรรมและผู้ประกอบกิจการ  พร้อมทั้งเป็นประธานเปิดงานร่วมกับผู้ที่มาร่วมงานอย่างเป็นทางการด้วย

อุไรรัตน์  ฤทธิ์ฤาไชย  ข่าว
วรานนท์  ฤทธิ์ฤาไชย  ภาพ

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *