โครงการพัฒนานักเตะเยาวชนระยองสู่นักเตะอาชีพ

7PTT GROUP  ร่วมกับ เทศบาลนครระยอง และสโมสรฟุตบอล ปตท.ระยอง  สานฝันเด็กไทย     จัดโครงการพัฒนานักเตะเยาวชนระยองสู่นักเตะอาชีพ
ซึ่งโครงการดังกล่าวได้เริ่มเปิดตัวตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา  โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณหลักจาก PTT  GROUP  ด้านการจัดหาชุดกีฬา  อุปกรณ์ฝึกซ้อม  เช่น  ลูกฟุตบอล  อุปกรณ์ฝึกซ้อม  เป็นต้น  โดยมีสโมสรฟุตบอล ปตท.ระยอง และเทศบาลนครระยองร่วมกันกำหนดแผนงาน  การดำเนินงาน  การประชาสัมพันธ์โครงการ  รวมถึงการติดตามประเมินผล
สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการนี้  เพื่อสรรหานักฟุตบอลเยาวชนที่มีความสามารถเข้าสู่โครงการฯ  ส่งเสริม พัฒนาศักยภาพเยาวชนในโครงการอย่างต่อเนื่อง  ปลูกฝังให้เยาวชนมีน้ำใจนักกีฬา  รู้รักสามัคคี  และเคารพกฏิกา  สนับสนุน  ส่งเสริมและพัฒนาทักษะฟุตบอลให้กับเยาวชนเพื่อก้าวไปสู่การแข่งขันระดับจังหวัด ประเทศ และฟุตบอลอาชีพในอนาคต
ซึ่งในขณะนี้  ได้มีจำนวนนักกีฬาในโครงการจำนวน 35 คน  ซึ่งเป็นเด็กในพื้นที่เขตเทศบาลนครระยองเข้าร่วมฝึกทักษะฟุตบอลเบื้องต้นก่อน  ใช้เวลาฝึกทุกวันจันทร์ – ศุกร์  ตั้งแต่เวลา 16.00 – 18.00 น.  ใช้สนามฝึกซ้อม ที่โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำ  โดยในแต่ละวันจะฝึกซ้อมเน้น 4 ปัจจัยหลัก คือ ทักษะ  สมรรถภาพ  ยุทธวิธีการเล่น  และความแข็งแรงของจิตใจ  ซึ่งจะมีผู้ฝึกสอนรวมถึงเจ้าหน้าที่โครงการคอยดูแลน้อง ๆ อย่างใกล้ชิด  ประกอบด้วย  นายโจ รุ่งเรือง  หัวหน้าฝึกสอน  ร.ต.ต.สุรวัฒน์  ทับทิม  นายเจริญ  บำรุงพงษ์  นายกิติ  ไชโย  ผู้ฝึกสอน  นางสาวกรองกาญจน์  หน่อแก้ว  เจ้าหน้าที่โครงการ  นอกจากนี้ ในแต่ละเดือนจะมีพี่ ๆ จากสโมสรมาช่วยฝึกเทคนิคพิเศษให้กับน้อง ๆ อีกด้วย

อุไรรัตน์  ฤทธิ์ฤาไชย  ข่าว
วรานนท์  ฤทธิ์ฤาไชย  ภาพ

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *